Ustawa o ochronie danych osobowych Komentarz


Ustawa o ochronie danych osobowych Komentarz Barta

Paweł Litwiński

W komentarzu omówiono przepisy nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Opracowanie polskiej regulacji w tej materii jest wynikiem konieczności zapewnienia stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przet

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Ochrona danych osobowych

Ustawa o ochronie danych osobowych Komentarz

Litwiński Paweł

Komentarz został przygotowany z myślą o osobach stosujących w praktyce przepisy o ochronie danych osobowych. Niewątpliwym atutem komentarza jest próba wyjaśnienia praktycznych problemów związanych z codziennym stosowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, w tym przez podmioty n

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Ochrona danych osobowych

USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH KOMENTARZ

Litwiński Paweł

Praktyczny komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), który stanowi kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych. Ze względu na praktyczny wymiar komentarza, Autorzy przedstawiają także najważniejsze poglądy doktryn

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Ochrona danych osobowych

Ustawa o ochronie danych osobowych Komentarz Wzory pism i przepisy

Andrzej Drozd

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Autor w sposób przystępny wyjaśnia zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych, wykorzystując najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, Europejskiego Trybunału sprawiedliwości oraz dokumenty gr

Wydawnictwo: LexisNexis Polska w dziale Ochrona danych osobowych

Ustawa o ochronie danych osobowych Komentarz Wzory pism i przepisy

Andrzej Drozd

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z uwzględnieniem jej najobszerniejszej nowelizacji z 22 stycznia 2004 r., rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy i zmian wynikających z ustawy z 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze

Wydawnictwo: LexisNexis Polska w dziale Ochrona danych osobowych