Ustawa o ochronie danych osobowych komentarz


Ustawa o ochronie danych osobowych

Piotr Liwszic

Komentarz stanowi opracowanie przepisów ustawy z 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Jego treść skoncentrowana jest na najczęściej pojawiających się wątpliwościach oraz pytaniach dotyczących interpretacji

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Ochrona danych osobowych

Ustawa o ochronie danych osobowych Komentarz

Dominik Lubasz

W komentarzu uwzględniono najnowsze zmiany wprowadzone do polskiej ustawy o ochronie danych osobowych wprowadzone ustawą dostosowującą z 21 lutego 2019 r., które weszły w życie 4 maja 2019 roku. W książce omówiono m.in.zagadnienia dotyczące: regulacji statusu i kompetencję krajowego orga

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Ochrona danych osobowych

Ustawa o ochronie danych osobowych Komentarz Barta

Paweł Litwiński

W komentarzu omówiono przepisy nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Opracowanie polskiej regulacji w tej materii jest wynikiem konieczności zapewnienia stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przet

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Ochrona danych osobowych

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Ustawa o ochronie danych osobowych Komentarz

Paweł Fajgielski

Pierwszy komentarz do nowej polskiej ustawy i RODO. Publikacja obejmuje przepisy unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (część I komentarza) oraz nowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych (część II komentarza). Obie części są ze sobą powiązane poprzez syste

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Ochrona danych osobowych