Ustawa o ochronie danych osobowych komentarz


Ustawa o ochronie danych osobowych

Agnieszka Grzelak

Komentarz zawiera kompleksowe omówienie ustawy z 14.12.2018 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 125) o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, wdrażającej do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 (tz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Ochrona danych osobowych

Ustawa o ochronie danych osobowych Komentarz Barta

Paweł Litwiński

W komentarzu omówiono przepisy nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Opracowanie polskiej regulacji w tej materii jest wynikiem konieczności zapewnienia stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przet

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Ochrona danych osobowych