Ustawa o ochronie zabytkow komentarz


Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Komentarz Beck

Katarzyna Zalasińska

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy z 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 282 ze zm.). Przedmiotowa ustawa reguluje zagadnienia dotyczące m.in.: zakresu i formy ochrony zabytków oraz opieki nad nimi, zasad tworzenia krajowego

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo budowlane komentarz 2020

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Komentarz

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Komentarz

Ginter Artur

Prezentowany komentarz zawiera aktualny i kompletny komentarz do przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, po zmianach które weszły w życie w 2015 r. Komentarz uwzględnia również unormowania rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Ustawy i kodeksy

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Komentarz

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Komentarz

Gadecki Bartłomiej

Książka skierowana jest do osób zawodowo zajmujących się problematyką przestępczości przeciwko zabytkom, w szczególności dla praktyków prawa - adwokatów, prokuratorów, radców prawnych, sędziów, stanowi ona również nieocenioną bazę wiedzy dla urzędników podmiotów zajmujących s

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo budowlane komentarz 2020