Ustawa o odpadach Komentarz


Ustawa o odpadach Komentarz

Ustawa o odpadach Komentarz Radecki

Daria Danecka

Komentarz do ustawy o odpadach zawiera dokładną analizę wielokrotnie nowelizowanej i budzącej liczne wątpliwości ustawy o odpadach. W szczególności określa obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarujących nimi, sprzedawców i pośredników w obrocie oraz organów admini

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo ochrony środowiska 2020

Sprawozdania o odpadach komunalnych

Sprawozdania o odpadach komunalnych Analiza nowych wzorów obliczeniowych w kontekście zmian prawnych

Małgorzata Brzoska

Rok 2018 przyniósł szereg zmian prawnych dotyczących gospodarki odpadami. Wiele nowych obowiązków zostało nałożonych na podmioty gospodarujące odpadami w związku z ustawą o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw z 20.7.2018. Była to odpowiedź na szerzącą się w Polsce

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo ochrony środowiska 2020

Prawo o odpadach wybrane problemy

Prawo o odpadach wybrane problemy

Joanna Dmowska

Praktycznie każdy podmiot prawa, nawet jeśli nie jest wytwórcą odpadów, to z całą pewnością doświadcza ich oddziaływania. Problematyka odpadów oraz ich zagospodarowania stanowi istotny obszar prawa, który został szczegółowo omówiony w publikacji. Autorzy proponują rozwiązania kluc

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo ochrony środowiska 2020

Podstawy gospodarki odpadami

Finansowanie systemu gospodarowania odpadami w gminach

Tomasz Lewandowski

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do ich obowiązkowych zadań własnych. Autorzy zwracają uwagę, że to właśnie gminy stały się odpowiedzialne za zorganizowanie i nadzorowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmującego wszystkich właścicieli nieruchomości.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo ochrony środowiska 2020