Ustawa o pracownikach samorządowych


Ustawa o pracownikach samorządowych

Ustawa o pracownikach samorządowych

Magdalena Kasprzak

Komentarz do ustawy o pracownikach samorządowych Komentarz. Najnowszy na rynku, kompleksowy komentarz do ustawy o pracownikach samorządowych z uwzględnieniem przepisów prawa pracy. Prezentuje rozwiązania problemów związanych z zatrudnianiem, awansowaniem, oceną pracy, wynagradzaniem oraz zwa

Wydawnictwo: Infor Biznes w dziale Finanse publiczne 2020

Ustawa o pracownikach samorządowych Komentarz

Ustawa o pracownikach samorządowych Komentarz

Rycak Artur

Komentarz do ustawy skierowany jest do szeroko rozumianego środowiska samorządu terytorialnego, w tym pracodawców i pracowników samorządowych, organów samorządu terytorialnego, a także sędziów, adwokatów, radców prawnych, studentów kierunków prawo i administracja, pracowników naukowyc

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo pracy

Ustawa o pracownikach samorządowych

Ustawa o pracownikach samorządowych

Infor

Obejmuje zmiany w ustawie, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia oraz od 22 lutego 2016 r. Najnowszy na rynku, kompleksowy komentarz do ustawy o pracownikach samorządowych. W publikacji omawiamy problemy związane z: zatrudnianiem, awansowaniem, ocenianiem, wynagradzaniem oraz zwalnianiem prac

Wydawnictwo: Infor w dziale Literatura

Ustawa o pracownikach samorządowych Komentarz

Ustawa o pracownikach samorządowych Komentarz

Stępień

Kompletne i wielowątkowe omówienie wszystkich przepisów i instytucji zawartych w samorządowym prawie urzędniczym, z uwzględnieniem nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 10 maja 2013 r., która weszła w życie 1 września 2013 r. Na szczególną uwagę zasługuje wstęp autorstwa Sędziego Tryb

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo administracyjne 2020

Ustawa o pracownikach samorządowych

Ustawa o pracownikach samorządowych

Andrzej Szewc

Prezentowany komentarz zawiera omówienie ustawy z 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), która zastąpiła mocno już nieaktualną, wielokrotnie komentowaną ustawę z 22.03.1990r. (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.). Niniejsza pozycja, adresowana do p

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Ustawy i kodeksy

Ustawa o pracownikach samorządowych

Ustawa o pracownikach samorządowych

Wojciech Drobny

Stan prawny 1.07.2010 rok W przedmiotowym komentarzu dokonano analizy przepisów normatywnych regulujących status pracowników samorządowych. Publikacja zawiera także liczne odniesienia do aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie administracji publicznej oraz zagadnień ustrojowych państ

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Ustawy i kodeksy

Ustawa o pracownikach samorządowych Komentarz

Ustawa o pracownikach samorządowych Komentarz

Agnieszka Piskorz Ryń

Po 18 latach uchwalono nową ustawę o pracownikach samorządowych. Zmiana przepisów dotyczy znacznej liczby osób zatrudnionych w samorządzie oraz ma znaczenie dla wszystkich, którzy odpowiadają za zarządzanie kadrami w instytucjach samorządowych. Do zmian, które zostały wprowadzone należ

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom w dziale Kadry i płace 2020

Nowa ustawa o pracownikach samorządowych

Nowa ustawa o pracownikach samorządowych

Renata Mroczkowska

Od dnia 1 stycznia 2009 r. obowiązuje zupełnie nowa ustawa o pracownikach samorządowych, która wprowadza rewolucyjne regulacje, a także nowe obowiązki, z których muszą wywiązać się pracodawcy samorządowi. Nowe elastyczne zasady zatrudniania, nowe prawa i obowiązki pracowników, nowe sta

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Ustawy i kodeksy