Ustawa o systemie oświaty Komentarz


Ustawa o systemie oświaty Komentarz

Agata Piszko

Praktyczny komentarz do Ustawy o systemie oświaty, która częściowo została zastąpiona nową ustawą - Prawo oświatowe, w dużym jednak stopniu nadal obowiązuje. W komentarzu omówiono m.in.:zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,ocenianie, klasyfikowa

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo o działalności kulturalnej i oświatowej

Wzory dokumentów ustawa o systemie oświaty prawo oświatowe i przepisy wprowadzające

Gawroński Krzysztof

Publikacja zawiera 414 wzorów oraz przykładów pism i dokumentów najczęściej stosowanych w praktyce szkolnej, przygotowanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym nową ustawę – Prawo oświatowe, ustawę – Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe, czy ustawę o systemie oświat

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Prawo o działalności kulturalnej i oświatowej

Ustawa o systemie oświaty i ustawa o systemie informacji oświatowej Komentarz

Adam Balicki

Komentarz stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce. Książka uwzględnia omówienie najnowszych zmian, w tym m.in.: - nowelizację obu omawianych ustaw z 11.7.2014r., której celem jest zapewnienie lepszej jakości kształcenia przy uwzględnieniu

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo o działalności kulturalnej i oświatowej

Ustawa o systemie oświaty

Agnieszka Pawlikowska

Praktyczny komentarz do ustawy o systemie oświaty dla jednostek finansów publicznych, osób fizycznych i prawnych prowadzących szkoły i placówki oświatowe (zarówno ogólnodostępne jak i artystyczne) , płyta CD z gotowymi wzorami. Ustawa o systemie oświaty, szczególnie w ostatnich miesiąc

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo o działalności kulturalnej i oświatowej

Ustawa o systemie oświaty Komentarz

Pawlikowska Agnieszka

Najbardziej aktualny na rynku wydawniczym praktyczny komentarz do ustawy o systemie oświaty dla jednostek finansów publicznych, osób fizycznych i prawnych prowadzących szkoły i placówki oświatowe (zarówno ogólnodostępne w jaki sposób i artystyczne) , płyta CD z gotowymi wzorami. Ustawa o

Wydawnictwo: C.H. Beck w dziale Prawo o działalności kulturalnej i oświatowej

Ustawa o systemie oświaty komentarz Pilich

Pilich Mateusz

Ustawa o systemie oświaty, wielokrotnie nowelizowana oraz uzupełniona kilkudziesięcioma rozporządzeniami, jest aktem prawnym o dużym znaczeniu i zasięgu: reguluje m.in. działalność szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i policealnych - zarówno publicznych, jak i niep

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo o działalności kulturalnej i oświatowej

Ustawa o systemie oświaty Karta Nauczyciela

Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP

- Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2015 r. - Dwie ustawy w jednym wydaniu - Wygodny format - Tekst jednolity

Wydawnictwo: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP w dziale Prawo o działalności kulturalnej i oświatowej

Ustawa o systemie oświaty z komentarzem do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 6 grudnia 2019 roku

Szymańska Maria

(Dz.U. z 2014 r., poz. 7) – nowe procedury rekrutacji – zasady zatrudniania osób niebędących nauczycielami – zasady dotowania publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek. Już od 18 stycznia 2014 r. obowiązuje tzw. ustawa rekrutacyj

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Karta nauczyciela 2019

Ustawa o systemie oświaty komentarz Pilich

Mateusz Pilich

Wydanie obejmuje zagadnienia związane ze zmianą systemu nadzoru pedagogicznego oraz reformą kształcenia zawodowego. Komentarz zawiera omówienie przepisów wchodzących w życie z dniem 1 września 2013 r. (tzw. ustawa przedszkolna) obejmujących: - uregulowanie maksymalnej wysokości opłat p

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo o działalności kulturalnej i oświatowej