Ustroj organow ochrony prawnej


Ustrój organów ochrony prawnej

Ustrój organów ochrony prawnej

Bodio Joanna

W publikacji przedstawiono klasyfikację organów ochrony prawnej oraz omówiono zasady organizacji, działania i kompetencji poszczególnych organów rozstrzygających, pojednawczych, kontroli legalności i pomocy prawnej. Zawarto ich zwięzłą charakterystykę z uwzględnieniem osobistego charakt

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Książki o prawie

Prawo konstytucyjne i ustrój organów ochrony prawnej dla praktyków

Prawo konstytucyjne i ustrój organów ochrony prawnej dla praktyków

Biłgorajski A.

Książka zawiera objaśnienia, wzory pism, kazusy i pytania. Instrukcje pisania poszczególnych pism procesowych. Szczegółowo omówione zostały kolejne elementy (zarówno o charakterze materialnym, jak i formalnym) składające się na konstrukcję tych pism, zaczynając od daty i miejsca sporz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Historia i prawo konstytucyjne

Ustrój organów ochrony prawnej Bodio

Ustrój organów ochrony prawnej Bodio

Borkowski

Część szczegółowa stanowi pomoc dydaktyczną dla studentów pierwszych lat studiów prawniczych i administracyjnych szkól wyższych; może tez okazać się przydatnym źródłem wiedzy dla aplikantów przygotowujących się do egzaminu z zakresu ustroju organów ochrony prawnej i organizacji w

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo konstytucyjne 2020

Organy ochrony prawnej

Organy ochrony prawnej

Rojewski Michał

Seria Zbiory Orzecznictwa Becka podaje wybór orzeczeń wraz ze skróconym stanem faktycznym oraz argumentacją z uzasadnienia. Całość opatrzona jesat indeksami: rzeczowym i chronologicznym. Publikacje z tej serii są cennym uzupełnieniem podręczników. Stanowią niezbędną pomoc w trakcie pis

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo administracyjne 2020

Organy ochrony prawnej RP

Organy ochrony prawnej RP

Sławomir Serafin

W podręczniku Organy ochrony prawnej RP przedstawione zostały zagadnienia dotyczące m.in.: - kompetencji sadów powszechnych i Sadu Najwyższego,- organizacji Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu,- ewolucji instytucji policji i prokuratury,- funkcji Instytutu Pamięci Narodowej,- adwoka

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Historia i prawo konstytucyjne

Ustrój organów ochrony prawnej

Ustrój organów ochrony prawnej

Szmulik Bogumił

prawo prawo administracyjne prawo konstytucyjne ustrój organów ochrony prawnej Jest to trzecie wydanie książki, jakie obrazuje tematykę ustroju organów ochrony prawnej. Ponieważ od ostatniego wydania minęły niemal dwójka lata, niniejsza lektura została zaktualizowana , znaczenie też po

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w dziale Różne