Utrzymanie czystości i porządku w gminach wzory pism


Utrzymanie czystości i porządku w gminach

Utrzymanie czystości i porządku w gminach Przewodnik z wzorami

Tomasz Lewandowski

Ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła rewolucję w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Autorzy w przystępny sposób przedstawili trudne zmiany w systemie odpadowym. W książce ze wzorami Utrzymanie czystości i porządku w gminach opisano takie zag

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo ochrony środowiska 2020

Ustawa o odpadach Komentarz

Ustawa o odpadach Komentarz Radecki

Daria Danecka

Komentarz do ustawy o odpadach zawiera dokładną analizę wielokrotnie nowelizowanej i budzącej liczne wątpliwości ustawy o odpadach. W szczególności określa obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarujących nimi, sprzedawców i pośredników w obrocie oraz organów admini

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo ochrony środowiska 2020

PORADNIK OPRACOWANIA ZASAD DOBREJ PRAKTPRODGMP-SKLEP SPOŻY

Utrzymanie porządku, czystości i higieny w cukierni (GMP/GHP)

Instrukcje bhp ppoż gmp ghp

Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.) jest obowiązany przes

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Haccp Ghp Gmc

PORADNIK OPRACOWANIA ZASAD DOBREJ PRAKTPRODGMP-ŚRODKI SPOŻ

Utrzymanie czystości rampy (GMP/GHP)

Instrukcje bhp ppoż gmp ghp

Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.) jest obowiązany przes

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Haccp Ghp Gmc

Sprawozdania o odpadach komunalnych

Sprawozdania o odpadach komunalnych Analiza nowych wzorów obliczeniowych w kontekście zmian prawnych

Małgorzata Brzoska

Rok 2018 przyniósł szereg zmian prawnych dotyczących gospodarki odpadami. Wiele nowych obowiązków zostało nałożonych na podmioty gospodarujące odpadami w związku z ustawą o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw z 20.7.2018. Była to odpowiedź na szerzącą się w Polsce

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo ochrony środowiska 2020

Prawo o odpadach wybrane problemy

Prawo o odpadach wybrane problemy

Joanna Dmowska

Praktycznie każdy podmiot prawa, nawet jeśli nie jest wytwórcą odpadów, to z całą pewnością doświadcza ich oddziaływania. Problematyka odpadów oraz ich zagospodarowania stanowi istotny obszar prawa, który został szczegółowo omówiony w publikacji. Autorzy proponują rozwiązania kluc

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo ochrony środowiska 2020

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz uwzględnia rekomendacje zawarte w Krajowym planie gospodarki odpadami 2022

Agnieszka Jezierska Markocka

Praktyczny komentarz uwzględniający najnowsze zmiany w ustawie wprowadzone ustawą z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta ma na celu: uwzględnienie rekomendacji zawartych w Krajowym planie gospodarki odpadami 20

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo ochrony środowiska 2020

Podstawy gospodarki odpadami

Finansowanie systemu gospodarowania odpadami w gminach

Tomasz Lewandowski

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do ich obowiązkowych zadań własnych. Autorzy zwracają uwagę, że to właśnie gminy stały się odpowiedzialne za zorganizowanie i nadzorowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmującego wszystkich właścicieli nieruchomości.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo ochrony środowiska 2020

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz

Romańczuk Iwona

Od 1 lipca 2017 r. obowiązują nowe regulacje w zakresie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wprowadzony został nowy model selektywnego zbierania odpadów w podziale na odpowiednie frakcje. Gminy, a także przedsiębiorcy zajmujący się odbiorem i zagospodarowanie

Wydawnictwo: Infor w dziale Prawo rolne Prawo o ochronie środowiska