Wspołzależność prawa karnego


Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego

Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego

Grażyna Artymiak

Niniejsza publikacja zawiera materiały z konferencji naukowej, zorganizowanej przez Zakład Prawa Karnego i Postępowania Karnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, na temat Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego w świetle kodyfikacji karnych z 1997 roku i propozycji ich zmian, któ

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo karne 2020