Wstęp do prawoznawstwa książka


Wstęp do prawoznawstwa

Tatiana Chauvin

Skrypt Becka o Wstępie do prawoznawstwa zawiera komplet informacji, bez których nie sposób rozpocząć studiów prawniczych. Dzięki książce zrozumiesz:pojęcie prawa,role i miejsce prawa w życiu społeczeństwa,normy i przepisy prawne,tworzenie, obowiązywanie oraz wykładnie prawa. Oddając

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Wstęp do prawoznawstwa

Wstęp do prawoznawstwa ćwiczenia i materiały

Karol Dobrzeniecki

Książka z prawoznawstwa przeznaczone dla studentów prawa i administracji a także innych kierunków w których występuje przedmiot Wstęp do prawoznawstwa. Ćwiczenia mają służyć usystematyzowaniu wiedzy na temat podstawowych pojęć prawnych oraz sposobów ich prawidłowego używania w r

Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK w dziale Wstęp do prawoznawstwa

Wstęp do prawoznawstwa

Korybski Leszczyński

Podręcznik jest adresowanym do osób rozpoczynających studia prawnicze lub administracyjne. Zawiera charakterystykę podstawowych zagadnień oraz aparatu pojęciowego prawoznawstwa, a także nadrzędnych wartości i zasad współczesnych porządków prawnych: porządku prawa krajowego, prawa Unii

Wydawnictwo: UMCS w dziale Wstęp do prawoznawstwa

Wstęp do prawoznawstwa Nowacki

Nowacki Józef

W książce scharakteryzowano podstawowe pojęcia nauk prawnych, takie jak: przepis prawa, w tym jego rodzaje i adresaci, fakt prawny oraz skutek prawny. Autorzy książki Wstęp do prawoznawstwa wyjaśnili różnicę między przepisem prawnym a normą prawną, przedstawili sposoby powstawania praw

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Wstęp do prawoznawstwa

Wstęp do prawoznawstwa Chauvin

Tatiana Chauvin

Skrypt Becka Wstęp do Prawoznawstwa zawiera komplet informacji, bez których nie sposób rozpocząć studiów prawniczych. Wstęp do prawoznawstwa zawiera:- pojęcie prawa,- role i miejsce prawa w życiu społeczeństwa,- normy i przepisy prawne,- tworzenie, obowiązywanie oraz wykładnie prawa. D

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Wstęp do prawoznawstwa

Wstęp do prawoznawstwa Morawski

Lech Morawski

W książce o wstępie do prawoznawstwa albo nauk o państwie i prawie jest nauką typowo propedeutyczną. W przypadku prawoznawstwa zadaniem tej dyscypliny jest zaznajomienie studentów z podstawową aparaturą pojęciową nauk prawnych, metodami stosowanymi w tych naukach oraz elementarnymi inst

Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK w dziale Wstęp do prawoznawstwa

Wstęp do prawoznawstwa Morawski

Morawski Lech

Wstęp do prawoznawstwa albo wstęp do nauk o państwie i prawie jest nauką typowo propedeutyczną. W przypadku prawoznawstwa zadaniem tej dyscypliny jest zaznajomienie studentów z podstawową aparaturą pojęciową nauk prawnych, metodami stosowanymi w tych naukach oraz elementarnymi instytucjami

Wydawnictwo: Dom Organizatora w dziale Wstęp do prawoznawstwa

Wstęp do prawoznawstwa Testy egzaminacyjne

Bator Andrzej

Dla każdego studenta przygotowującego się do egzaminu z przedmiotu Wstęp do prawoznawstwa niniejsza publikacja z pewnością okaże się niezbędną pomocą. Dzięki niej będzie on miał możliwość zweryfikowania i ugruntowania swojej wiedzy z tego zakresu. Książka zawiera ponad 500 pytań,

Wydawnictwo: LexisNexis w dziale Wstęp do prawoznawstwa

Wstęp do prawoznawstwa Leksykon podstawowych pojęć

Chauvin Tatiana

Książka, którą przekazujemy do rąk Czytelników powstała z inicjatywy studentów Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W zamierzeniu jego Autorów leksykon służyć ma przede wszystkim studentom pierwszego roku prawa. Ma stanowić dla nich pomo

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego w dziale Wstęp do prawoznawstwa

Wstęp do prawoznawstwa Morawski

Morawski Lech

Morawski w wstępie do nauk o państwie i prawie jest nauką typowo propedeutyczną. W przypadku prawoznawstwa zadaniem tej dyscypliny jest zaznajomienie studentów z podstawową aparaturą pojęciową nauk prawnych, metodami stosowanymi w tych naukach oraz elementarnymi instytucjami i zasadami pr

Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK w dziale Wstęp do prawoznawstwa