Wzorcowa instrukcja obiegu dokumentow księgowych


Wzorcowa instrukcja obiegu dokumentów księgowych Majsterkiewicz

Irena Majsterkiewicz

Schemat obiegu ponad 140 dokumentów – pomoże zorganizować sprawny i zgodny z przepisami przepływ dowodów księgowych. Właściwy obieg dokumentów umożliwia wprowadzenie do ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych dowodów dokumentujących zdarzenia gospodarcze w jak najkrótszym czasie o

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Archiwizacja dokumentacji