Wzory aktow notarialnych Komentarz


Wzory aktów notarialnych Janeczko

Edward Janeczko

Komentarz wyd. Wolters autorstwa notariuszy będzie stanowił pomoc w pracy notariusza, ułatwi pracę osobom zajmującym się przygotowaniem dokumentów potrzebnych do sporządzania aktów notarialnych. Komentarz zawiera wzory i uwagi do nich wyjaśniające problematykę danego wzoru lub kilku wzor

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo o adwokaturze notariacie

Wzory aktów notarialnych Janeczko

Edward Janeczko

Wzory aktów notarialnych z komentarzem Janeczko

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Aplikacja notarialna 2019

Wzory aktów notarialnych

Edward Janeczko

Opracowanie obejmuje wzory i uwagi stanowiące wyjaśnienie tematyki wzoru lub kilku wzorów. Uwagi, ze względu na charakter opracowania, zawierają tylko podstawowe wiadomości dotyczące danej problematyki oraz przytaczają tylko niektóre pozycje literatury prawniczej i wybrane orzeczenia Są

Wydawnictwo: LexisNexis Polska w dziale Aplikacja notarialna 2019

Wzory aktów notarialnych

Edward Janeczko

Opracowanie obejmuje wzory i uwagi stanowiące wyjaśnienie tematyki wzoru lub kilku wzorów. Uwagi, ze względu na charakter opracowania, zawierają tylko podstawowe wiadomości dotyczące danej problematyki oraz przytaczają tylko niektóre pozycje literatury prawniczej i wybrane orzeczenia Są

Wydawnictwo: LexisNexis Polska w dziale Aplikacja notarialna 2019