Wzory księgowań w jednostce budżetowej


Wzory księgowań w jednostce budżetowej

Wojciech Rup

Ksiáæka ze wzorami ksiégowañ jest niezbędna każdemu księgowemu jednostki budżetowej – zawiera wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek budżetowych. Operacje ewidencjonowane na kontach księgi głównej jednostki budżetowej zostały zaprezentowane w ukła

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Finanse publiczne 2019

Wzory księgowań w jednostce budżetowej

Rup Wojciech

Książka ze wzorami księgowań to niezbędna każdemu księgowemu jednostki budżetowej – zawiera wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek budżetowych. Operacje ewidencjonowane na kontach księgi głównej jednostki budżetowej zostały zaprezentowane w układz

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Finanse publiczne 2019