Wzory pism procesowych w sprawach karnych


Wzory pism procesowych w sprawach karnych z komentarzem

Michał Błoński

Publikacja zawiera około 300 wzorów pism procesowych uwzględniających najnowsze zmiany wprowadzone do procesu karnego, w tym ostatnią dużą nowelizację kodeksu postępowania karnego, która weszła w życie z dniem 15 kwietnia 2016 r. Autor przedstawia szczegółowe praktyczne wskazówki, w j

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Wzory pism procesowych

Wzory pism procesowych w sprawach karnych

Hofmański

Uznana publikacja zawierająca wzory pism kierowanych przez uczestników procesu do organów procesowych w sprawach karnych. Każdy wzór jest poprzedzony tabelą poglądową, która w poszczególnych rubrykach zawiera informacje o rodzaju pisma, podmiotach uprawnionych do jego wniesienia, przymusie

Wydawnictwo: LexisNexis Polska w dziale Wzory pism procesowych