Wzory pism prokuratora w sprawach karnych


LNWP-6728x.jpg

Wzory pism prokuratora w sprawach karnych

Agnieszka Goździk

Książka obejmuje szeroki zakres pism wykorzystywanych w toku śledztw lub dochodzeń, ale też w postępowaniach sprawdzających oraz w postępowaniu sądowym. Wybrane wzory są opatrzone zwięzłymi komentarzami odnoszącymi się do praktyki prokuratorskiej. Szczególną uwagę czytelników powin

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Wzory pism procesowych