Zadanie audytu wewnętrznego w praktyce


Controlling należności w przedsiębiorstwie

Controlling należności w przedsiębiorstwie

Dariusz Wędzki

Książka wyjaśnia, jak należności wpływają na wartość przedsiębiorstwa i jego działania oraz w jaki sposób maksymalizować z nich gotówkę niezbędną do zarządzania płynnością finansową. Publikacja przedstawia stan badań w obszarze należności i łączy wiedzę naukową dotycząc

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Audyt i Controlling

Audyt wewnętrzny zamówień publicznych w JSFP

Audyt wewnętrzny zamówień publicznych w JSFP wzory list kontrolnych z komentarzem

Wojdylak Sputowska Zofia

W publikacji przedstawiono krok po kroku przebieg czynności audytowych w systemie zamówień publicznych. Podstawę opracowania stanowi ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zmieniona nowelizacją z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz.U.

Wydawnictwo: ODDK w dziale Audyt i Controlling

Zadanie audytu wewnętrznego w praktyce

Zadanie audytu wewnętrznego w praktyce. Dokumentowanie prac oraz przykładowe zagadnienia audytowe dla wybranych procesów i obszarów

Bartłomiej Janusz

Książka o zadaniach audytu stanowi fachowy poradnik skierowany przede wszystkim do audytorów wewnętrznych. Omawiając sposób realizacji zadania audytowego, autor przedstawia podstawowe rodzaje dokumentów roboczych tworzonych na poszczególnych etapach audytu. Jednocześnie szczegółowo i dok

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Audyt i Controlling

Słownik rachunkowości audytu i podatków

Słownik rachunkowości audytu i podatków

Kozierkiewicz

Zawiera ponad 22 000 haseł. Wybrane terminy są używane w prowadzeniu działalności gospodarczej zarówno przez podmioty krajowe, jak i zagraniczne. Opracowując niniejszy słownik, autor korzystał z obszernej dokumentacji Unii Europejskiej, zwłaszcza dotyczącej problematyki podatkowej i nowyc

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Język angielski

Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego

Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego

Elżbieta Szczepankiewicz

Książka w sposób kompleksowy prezentuje teoretyczne i praktyczne zagadnienia dotyczące organizacji systemów kontroli zarządczej i realizacji skutecznego audytu wewnętrznego w jednostkach na różnych poziomach sektora samorządowego, czyli w urzędach marszałkowskich, starostwach powiatowych

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Audyt i Controlling

Audyt wewnętrzny w praktyce

Audyt wewnętrzny w praktyce Audyt operacyjny i finansowy

Konrad Knedler

Książka z audytu wewnętrznego skierowana jest do odbiorców zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. Będzie ona przydatna zarówno dla osób rozpoczynających swoją przygodę z audytem, oraz osób z bogatszym doświadczeniem zawodowym, które poszukują możliwości weryfikacji swoich

Wydawnictwo: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej w dziale Audyt i Controlling