Zamowienia publiczne książka


Zabezpieczanie interesów zamawiającego w umowach o zamówienia publiczne

Andrzej Łukaszewicz

Dużą część książki o zabezpieczaniu interesów zamawiającego stanowią propozycje wzorów umów dla różnych rodzajów zamówień, które zamieszczono również na dołączonej do opracowania płycie CD. Autor książki omawia najważniejsze zagadnienia związane z umowami o zamówienia pub

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

Zamówienia publiczne krok po kroku

Mateusz Saczywko

Książka o zamówieniach publicznych to jedyny w swoim rodzaju przewodnik dla zamawiających i wykonawców, w którym autor krok po kroku przeprowadza czytelnika przez zawiłości prawne związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: od momentu wszczęcia postępowania, przez zło

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Mateusz Saczywko

Dzięki książce zamawiający unikną najczęstszych błędów podczas wyboru najkorzystniejszej oferty, a wykonawcy dowiedzą się, jak prawidłowo przygotować ofertę i walczyć o swoje prawa, wnosząc odwołanie do KIO lub skargę do sądu.Autorzy szczegółowo opisują obowiązki zamawiająceg

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

Zamówienia publiczne w instytucjach kultury Beck

Mateusz Winiarz

Zmiany w zamówieniach publicznych uchwalone w 2016 r. są bardzo istotne dla systemu zamówień publicznych, w tym dla instytucji kultury. W praktyce podstawowym pytaniem pozostaje: jak poprawnie określić przedmiot zamówienia? Pojawiają się bowiem wątpliwości:- Czy dana dostawa lub usługa m

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego

Klich Grzegorz

Monografia dotyczy problematyki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego. W sposób szczegółowy analizuje ona konstrukcję prawną umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz zakres obowiazywania zasady swobody umów w stosunku do jej poszczególnych elementów, w tym w szczególnosci, na e

Wydawnictwo: C.H. Beck w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

Zamówienia publiczne Nowe zasady

Garbarczuk Ewa

Publikacja z nowelizacji prawa zamówień publicznych przeznaczona jest zarówno dla zamawiających (organy administracji rządowej i samorządowej), jak i dla wykonawców (przedsiębiorcy realizujący zamówienia publiczne). Zainteresuje radców prawnych, adwokatów i sędziów zajmujących się pr

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

Zamówienia publiczne na roboty budowlane z uwzględnieniem prawa budowlanego i kodeksu cywilnego

Zbigniew Leszczyński

Książka o zamówieniach publicznych zawiera przykłady specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: dokumentację projektową, zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej oraz wykonanie roboty budowlanej w zależności od przyjętego rodzaju wynagrodzenia. Do prawidłowego przygotowania i pr

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

Tryby negocjacyjne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Agata Hryc Ląd

Praktyczny przewodnik po trybach negocjacyjnych i aspektach ich zastosowania w realiach jednostki sektora finansów publicznych. Przeprowadza krok po kroku przez procedurę, podając przykłady „z życia wzięte” oraz stanowiska urzędowe i organów kontrolnych. Szczególna uwaga poświęcona zo

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

Zamówienia publiczne wzory pism i dokumentów

Ewa Marcjoniak

Książka o zamówieniach publicznych jest zbiorem wzorów dokumentów stosowanych w przetargach publicznych opracowanych z uwzględnieniem kolejnych nowelizacji prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi. Książka Zamówienia publiczne wzory pism i dokumentów została opracowana zgod

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

Zamówienia publiczne na usługi społeczne w praktyce

Treścińska Iwona

Katalog usług społecznych, wprowadzonych nowelizacją ustawy - Prawo zamówień publicznych, obejmuje m.in.: usługi edukacyjne, zdrowotne, prawnicze, hotelarskie, restauracyjne, pocztowe i ochroniarskie. Zmienione przepisy znacznie odformalizowały postępowanie w zakresie usług społecznych, co

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Prawo zamówień publicznych 2019