Zarys metodyki pracy


Zarys metodyki pracy kuratora sądowego

Krzysztof Stasiak

Książka jest kompleksowym opracowaniem problematyki pracy kuratorów sądowych. Autorzy precyzyjnie omawiają zadania wyznaczone kuratorom, ich istotę i cel, a także procedury ich wykonywania oraz elementy metodyki postępowania. W publikacji przedstawiono również aspekty historyczne kształto

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Metodyka prawnicza 2019

Zarys metodyki pracy obrońcy i pełnomocnika w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych

Pawelec Kazimierz

Książka przeznaczona jest zarówno dla adwokatów, radców prawnych, jak i dla sędziów, prokuratorów, aplikantów, policjantów oraz biegłych. W publikacji przedstawiono zarówno istotne zagadnienia związane ze sprawowaniem obrony, jak i reprezentowania pokrzywdzonego, poczynając od czynnoś

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Metodyka prawnicza 2019

Zarys metodyki pracy kuratora sądowego

Krzysztof Stasiak

Wielość i różnorodność zadań stawianych przed kuratorską służbą sądową poprzez sądy penitencjarne, karne i rodzinne powoduje, że kuratorzy muszą mieć nie tylko gruntowne przygotowanie pedagogiczne i psychologiczne, lecz zarówno muszą działać metodycznie, w sposób racjonalny, um

Wydawnictwo: LexisNexis Polska w dziale Metodyka prawnicza 2019

Zarys metodyki pracy mediatora w sprawach cywilnych

Arkuszewska Aneta M.

Publikacja obrazuje zespół zasad dotyczących sposobu wykonywania pracy mediatora w sprawach cywilnych, łącząc przy tym elementy teoretyczne dodatkowo praktyczne. W książce omówiono genezę instytucji mediacji, ustawodawstwo legislacyjne - z podaniem konkretnych artykułów prawa regulując

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Metodyka prawnicza 2019

Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach karnych

Samborski Edward

W szóstym wydaniu uwzględniono zmiany ustawodawcze dotyczące postępowania przyspieszonego czy przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich. Wpływ na treść publikacji miały także nowelizacje Kodeksu postępowania karnego dotyczące stworzenia efektywnych mechanizmów przeciwdziałania wy

Wydawnictwo: LexisNexis Polska w dziale Metodyka prawnicza 2019

Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach karnych 2019

Samborski Edward

Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach karnych dotyczy pracy sędziego w aspekcie zarówno czynności sądu, jak i czynności sędziowskich, przedstawionych z jednoczesnym objaśnieniem istoty omawianych instytucji procesowych według aktualnego stanu prawnego. W piątym wydaniu uwzględniono lic

Wydawnictwo: LexisNexis Polska w dziale Prawo karne 2019

Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach cywilnych 2019

Pietrzkowski Henryk

Pietrzkowski Henryk wydał następną aktualną metodykę, bogactwo i różnorodność spraw cywilnych, wychodzących poza kanon kodeksu cywilnego, bo obejmujących przykładowo sprawy gospodarcze, sprawiają, że sędzia rozpoznający takie sprawy, a także sądy, w których takie sprawy są rozstr

Wydawnictwo: LexisNexis Polska w dziale Prawo cywilne 2019

Zarys metodyki pracy adwokata w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych

Kazimierz J. Pawelec

Opracowanie, w którym zostały omówione najważniejsze zagadnienia związane z ustawowymi znamionami przestępstw w komunikacji drogowej oraz wykroczeń godzących w bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przedstawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące w ruchu drogowym, kwestie związane z istotą dow

Wydawnictwo: LexisNexis Polska w dziale Metodyka prawnicza 2019

ZARYS METODYKI PRACY ADWOKATA W SPRPRZESTĘPSTW I WYKROCZEŃ

PAWELEC K.J.

Wydawnictwo: Brak danych w dziale Różne

ZARYS METODYKI PRACY SĘDZIEGO W SPRAWACH KARNYCH WYD5

Wydawnictwo: Brak danych w dziale Różne