Zarys prawa administracyjnego


Zarys prawa prywatnego Część ogólna

Andrzej Bierć

Książka Zarys prawa prywatnego Część ogólna, obejmuje materię części ogólnej Kodeksu cywilnego na szerokim tle prawa europejskiego, zostało uzupełnione o najnowsze tendencje legislacyjne, zwłaszcza w zakresie:- ochrony danych osobowych,- podpisu elektronicznego,- przedawnienia roszczeń

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo prywatne 2019

Zarys prawa cywilnego Machnikowski

Edward Gniewek

Książka z zarysu prawa cywilnego w zwarty, ale wyczerpujący sposób przedstawia całość polskiego prawa cywilnego. Podręcznik z prawa cywilnego omawia:- część ogólną prawa cywilnego,- prawo zobowiązań,- prawo rzeczowe,- prawo rodzinne,- prawo spadkowe prawo własności intelektualnej. U

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo cywilne 2019

Zarys prawa administracyjnego

Miaskowska Daszkiewicz Katarzyna

Skrypt Zarys prawa administracyjnego zawiera zagadnienia ogólne i ustrojowe prawa administracyjnego, dotyczące m.in.: źródeł prawa administracyjnego, stosunku administracyjnoprawnego, form działania administracji publicznej, samorządu terytorialnego, kontroli administracji. W podręczniku Cz

Wydawnictwo: C.H. Beck w dziale Prawo administracyjne podręcznik

Zarys prawa administracyjnego Szmulik

Szmulik Bogumił

Skrypt Beck Zarys prawa administracyjnego zawiera zagadnienia ogólne i ustrojowe prawa administracyjnego, dotyczącego źródeł prawa administracyjnego, stosunku administracyjnoprawnego, form działania administracji publicznej, samorządu terytorialnego, kontroli administracji. Prawo administracy

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo administracyjne podręcznik

Zarys prawa upadłościowego

Zedler Feliks

Opracowanie jest podręcznikiem akademickim dla studentów wydziałów prawa i administracji przedstawiającym w zwięzły i systematyczny sposób całość problematyki prawa upadłościowego, które obecnie uregulowane jest ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. - noszącą pierwotnie nazwę - Prawo upa

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Prawo upadłościowe i naprawcze

Zarys prawa Kuciński

Jerzy Kuciński

Publikacja z zarysu prawa skierowana jest do studentów szkół ekonomicznych, biznesu, administracji i zarządzania, marketingu, dla kierunków socjologii, dziennikarstwa, politologii, a także do tych wszystkich, którzy chcą wzbogacić swą ogólną wiedzę o podstawy prawa. Książka Zarys Praw

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Teoria i historia prawa

Zarys prawa Unii Europejskiej

Safjan Marek

Publikacja stanowi pierwsze polskie wydanie cenionego podręcznika profesorów Antonia Tizzano i Roberta Adama, w którym autorzy przedstawili główne elementy systemu prawnoinstytucjonalnego Unii Europejskiej, tj. instytucje i źródła sądowej ochrony praw. Problematyka europejska została zapre

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Różne

Zarys prawa prywatnego Część ogólna

Bierć Andrzej

Zarys prawa prywatnego jest pierwszym na rynku wydawniczym podręcznikiem ukazującym materię objętą częścią ogólną kodeksu cywilnego na szerokim tle prawa europejskiego. Osią rozważań zawartych w publikacji jest prywatne prawo podmiotowe jako uniwersalna konstrukcja prawna, która wyraż

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo prywatne 2019

Zarys prawa cywilnego Gniewek

Edward Gniewek

Książka omawia część ogólną prawa cywilnego, prawo zobowiązań, rzeczowe, rodzinne, spadkowe i prawo własności intelektualnej. Jego układ dostosowany jest do toku wykładu przyjętego na wielu polskich wydziałach prawa, a treść przedstawia najważniejsze cechy uregulowań prywatnoprawn

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo cywilne 2019

Zarys prawa karnego skarbowego

Sawicki Janusz

Aktualny podręcznik z prawa karnego skarbowego. Zarys prawa karnego skarbowego obejmuje zarówno podstawy prawa karnego skarbowego materialnego: część ogólną dotyczącą zasad odpowiedzialności oraz środków penalnych oraz część szczególną grupującą poszczególne przestępstwa i wykro

Wydawnictwo: LexisNexis w dziale Prawo karne