Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej


Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjne GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP - Piekarnia

Barbara Jackiewicz

Każda piekarnia, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. Nr 63, póz. 634 z późn. zm.), obowiązana jest do stosowania zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP). Przygotowana dokumentacja zawiera instrukcje

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Haccp Ghp Gmc

DOKUMENTACJA SANITARNA SKLEP SPOŻYWCZY

Barbara Jackiewicz

Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225) jest obowiązany przestrzegać w zakładach zasad d

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Haccp Ghp Gmc

Dokumentacja sanitarna mała gastronomia

Barbara Jackiewicz

Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (instrukcje, zapisy – mała gastronomia) (z suplementem elektronicznym) Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Haccp Ghp Gmc

DOKUMENTACJA SANITARNA WG ZASAD DOBREJ PRAKTHIG WYTWÓRNIE ŻYWNOŚCI

Barbara Jackiewicz

Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (instrukcje, zapisy – wytwórnie żywności) (z suplememntem elektronicznym). Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kon

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Haccp Ghp Gmc

Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (instrukcje zapisy – zakłady żywienia zbiorowego)

Barbara Jackiewicz

Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225) jest obowiązany przestrzegać w zakładach zasad d

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Haccp Ghp Gmc

Poradnik opracowania zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) z przykładowo wypełnioną dokumentacją

Jackiewicz Barbara

Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.) jest obowiązany przes

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Haccp Ghp Gmc

Poradnik opracowania zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP

Barbara Jackiewicz

Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. Nr 63, póz. 634 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do niej, działania w zakładach branży żywnościowej muszą odbywać się według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higien

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Szkolenia bhp i ppoż 2019

Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjne GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP - Magazyn spożywczy mrożonek

Barbara Jackiewicz

Każdy magazyn spożywczy mrożonek, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. Nr 63, póz. 634 z późn. zm.), obowiązany jest do stosowania zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP). Przygotowana dokumentacja

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Haccp Ghp Gmc