Zasady rachunkowości książka


Zasady rachunkowości zarządczej Piosik

Zasady rachunkowości zarządczej Piosik

Piosik Andrzej

Podręcznik akademicki, w którym zostały przedstawione te wszystkie zagadnienia, które stanowią podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości zarządczej. Prezentowane rozwiązania teoretyczne zostały zilustrowane odpowiednio dobranymi przykładami empirycznymi, rozwiązanymi krok po kroku. Auto

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN w dziale Rachunkowość Księgowość

Zasady rachunkowości zbiór zadań z rozwiązaniami

Zasady rachunkowości zbiór zadań z rozwiązaniami z suplementem elektronicznym Chałupczak ODDK

Jolanta Chałupczak

Obszerny zbiór zadań z rachunkowości finansowej z wprowadzeniem teoretycznym do każdego zagadnienia. Rozwiązane przykłady, liczne tabele, zestawienia, schematy ewidencji oraz zadania do wykonania ze specjalnie przygotowanymi miejscami na rozwiązania. Układ zbioru jest dostosowany do jednostk

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Podstawy rachunkowości

Zasady rachunkowości kontrola wewnętrzna i audyt w towarzystwach funduszy inwestycyjnych

Zasady rachunkowości kontrola wewnętrzna i audyt w towarzystwach funduszy inwestycyjnych

Szczepankiewicz Elżbieta Izabela

W książce opisano zasady organizacji rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej i raportowania okresowego w towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Omówiono również zagadnienia dotyczące zapewnienia efektywności i adekwatności systemu kontroli wewnętrznej, w tym zarządzania ryzykiem i

Wydawnictwo: Wydawnictwo CeDeWu w dziale Audyt i Controlling

Zasady rachunkowości zbiór zadań z rozwiązaniami 1

Zasady rachunkowości zbiór zadań z rozwiązaniami 1

Jolanta Chałupczak

Treści zawarte w zbiorze są zgodne, w odpowiadającym im zakresie, z podstawą programową kształcenia w zawodach technik ekonomista (nr zawodu 331403) i technik rachunkowości (nr zawodu 431103) w przedmiocie rachunkowość finansowa. Obszerny zbiór zadań z rachunkowości finansowej z wprowadz

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Technik ekonomista

Zasady rachunkowości Teoria przykłady zadania

Zasady rachunkowości Teoria przykłady zadania

Szczypa Piotr

Nabędziesz wiele praktycznych umiejętności wymaganych przez pracodawców, jakimi są: - rozróżnianie składników majątku przedsiębiorstwa - rozróżnianie źródeł finansowania majątku - sporządzanie bilansu - sporządzanie rachunku zysków i strat - księgowanie operacji gospodarczych na

Wydawnictwo: CeDeWu w dziale Rachunkowość Księgowość

Elementy rachunkowości cz 1 Zasady rachunkowości

Elementy rachunkowości cz 1 Zasady rachunkowości

Komosa Andrzej

Podręcznik do modułu "Zasady rachunkowości" realizowanego w klasie II liceów profilowanych (profil ekonomiczno-administracyjny) w ramach bloku tematycznego "Elementy rachunkowości". Zgodny z podstawą programową z dnia 26 lutego 2002 r. i programem nauczania dopuszczonym do użytku szkolnego p

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ekonomik A. Komosa w dziale Różne