Zatrudnianie niepełnosprawnych


Zatrudnianie niepełnosprawnych Kadry Płace

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych, młodocianych czy też emerytów (rencistów) wiąże się nie tylko ze znajomością przepisów Kodeksu pracy ale także przepisów szczegółowych dedykowanych poszczególnym grupom pracowników. Trzeba także pamiętać, że wobec tych grup pracowniczych pra

Wydawnictwo: Infor w dziale Kadry i płace 2019

Prawo a niepełnosprawność

Bosak

Publikacja stanowi zbiór referatów mających na celu zwrócenie uwagi na wieloaspektowość oraz aktualność korelacji prawa z zagadnieniami dotyczącymi niepełnosprawności. Książka została podzielona na cztery części. Pierwszy rozdział obejmuje generalne uwagi na temat samego pojęcia ni

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo pracy 2019

Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną

Pudzianowska

Książka zainteresuje zarówno nauczycieli akademickich i studentów, jak i sędziów, adwokatów, radców prawnych, pracowników organizacji pozarządowych pracujących na rzecz osób z niepełnosprawnościami, polityków, pracowników administracji oraz wszystkich pracujących z osobami z niepeł

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Książki o prawie

Osoby niepełnosprawne w sytuacji zagrożenia

Grocki Romuald

Książka zawiera zarówno informacje teoretyczne o kategoriach niepełnosprawności, w jaki sposób również informacje praktyczne dotyczące sposobów komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi, metod przekazywania wiadomości o zagrożeniu oraz sposobów wsparcia (udzielenia pomocy) w warun

Wydawnictwo: Difin w dziale Literatura

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Aneta Giedrewicz

Podstawowym celem i założeniem niniejszej lekturze jest ukazanie sytuacji prawnej osób niepełnosprawnych w dziedzinie zatrudnienia - normowanej także na płaszczyźnie prawa krajowego, na sposób i międzynarodowego. Stopień aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce odbiega wyra

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin w dziale Kadry i płace 2019