kryminalistyka książki


Kryminalistyka Widacki Studia prawnicze

Studia Prawnicze

Książka z kryminalistyki z serii Studia Prawnicze w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki z kryminalistyki. Uwzględnia dorobek doktryny oraz aktualne orzecznictwo. Wysoki poziom merytoryczny gwarantują jego redaktorzy i autorzy, wybitni przedstawiciele nauki prawa. W książce

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kryminalistyka

Kryminalistyka Hołyst Brunon

Hołyst Brunon

Podręcznik do kryminalistyki został w znaczący sposób zaktualizowany i uzupełniony. W części wstępnej dodano nowe rozdziały na temat standardów badań kryminalistycznych, myślenia kryminalistycznego oraz przyszłości nauk sądowych. Część drugą wzbogacono o nowe zagadnienia dotycząc

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kryminalistyka

Kryminalistyka w mediach

Stojer Polańska Joanna

zanowni Czytelnicy! Jestem kryminalistykiem i pasjonuje mnie świat śladów kryminalistycznych. A że śladem może być praktycznie wszystko, na brak przedmiotu badań trudno mi narzekać. Sam proces badania śladów został zaś w ciągu ostatnich kilku bardzo intensywnie spopularyzowany poprzez

Wydawnictwo: Silva Rerum w dziale Kryminalistyka

Kryminalistyka zarys systemu

Kasprzak

Koncepcja opracowania powstała podczas zajęć z przedmiotów kryminalistyka, medycyna sądowa i postępowanie karne realizowanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zarówno na studiach prawniczych, administracyjnych, jak i na studiach z zakresu bezpieczeństwa. W stosunku do poprz

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin w dziale Kryminalistyka

Bezpieczeństwo policja kryminalistyka W poszukiwaniu wiedzy przydatnej w praktyce

U progu rewolucyjnej zmiany polskiej procedury karnej autorzy książki – naukowcy i praktycy – prezentują, jak ważna dla zapewnienia bezpieczeństwa we współczesnym świecie jest współpraca policji, wymiaru sprawiedliwości, nauki i biegłych. Eksperci policyjnych laboratoriów kryminalis

Wydawnictwo: UJ - Uniwersytet Jagielloński w dziale Książki o prawie

Kryminalistyka Przewodnik Wilk

Wilk Dariusz

Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i ma pomóc w usystematyzowaniu wiedzy do egzaminu z kryminalistyki i prawa dowodowego. Może także stanowić źródło wiedzy dla aplikantów oraz praktyków kryminalistyki, ponieważ wszystkie zagadnienia, a w szczegó

Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK w dziale Kryminalistyka

Współczesna kryminalistyka i nauki pokrewne w administracji

Kegel Zdzisław

Uczestnicy przedstawiciele środowisk akademickich, jakkolwiek również pracownicy administracji publicznej (policji, straży miejskiej, urzędów celnych) skupili się na pokazaniu zastosowania kryminalistyki i nauk pokrewnych nie tylko w procesie dowodzenia przestępstw i zapobiegania im. Przeds

Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski KUL w dziale Kryminalistyka

Kryminalistyka w Rosji i Polsce Wybór tekstów z kryminalistyki do tłumaczenia z języka rosyjskiego i na język rosyjski

Bobińska Hanna

W Kryminalistyce w Rosji i Polsce użyto teksty zawierające współczesną leksykę i składnię. Dużym plusem jest ich odpowiedni wybór: będąc źródłem słownictwa specjalistycznego, dają symultanicznie uczącemu się wiedzę z historii i praktyki kryminalistyki oraz dziedzin ją tworzący

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie w dziale Kryminalistyka

Kryminalistyka Studia prawnicze

Widacki Jan

Prawnik-praktyk powinien dysponować takim zasobem wiedzy kryminalistycznej, jaki jest niezbędny do przeprowadzenia czynności procesowych (takich jak przesłuchanie, okazanie, eksperyment czy konfrontacja), do współdziałania z biegłymi różnych specjalności. To ostatnie polega na prawidł

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kryminalistyka

Kryminalistyka

Brunon Hołyst

Kryminalistyka to nauka praktyczna. Nie oznacza jednak, że jest ona pozbawiona zagadnień teoretycznych. Przykłady stanowią pewne prawa ogólne bądź też hipotetyczne. Prawa ogólne to m.in. naukowo stwierdzone zjawisko indywidualności obrazu linii papilarnych człowieka, cech pisma ręcznego

Wydawnictwo: LexisNexis Polska w dziale Prawo karne 2019