Techniki decyzyjne i organizatorskie

Techniki decyzyjne i organizatorskie

34.49 zł 32.38 zł

Jezry Supernat


Wydawnictwo: Kolonia Limited - Wrocław
Isbn: 8388166549
Rok wydania: 2003

Techniki decyzyjne i organizatorskie

Książka poświęcona jest technikom decyzyjnym i organizatorskim, czyli szczegółowo opisanym sposobom postępowania nadającym się do wielokrotnego wykorzystania w decydowaniu i organizowaniu, i została pomyślana jako podręcznik towarzyszący wykładowi odpowiedniego przedmiotu ergologicznego w szkołach wyższych. Jej 15 rozdziałów zostało podzielonych na trzy części poświęcone kolejno organizacyjnym aspektom decydowania, technikom decydowania w warunkach niepewności oraz technikom organizatorskim w procesie decyzyjnym.