Historia powszechna ustroju prawa Maciejewski podręczniki z historii prawa

 1. Leksykon myślicieli politycznych i prawnych
  Leksykon myślicieli politycznych i prawnych
  Normy prawa, ustroje państwowe i społeczne z reguły kryją w sobie określone doktryny polityczne lub prawne. Znajomość tych koncepcji niewątpliwie ułatwia zrozumienie istoty i celów prawa oraz jego wł ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 97883681980883 Autor: Elżbieta Kundera
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Historia prawa Sójka-Zielińska
  Historia prawa Sójka-Zielińska
  Podręcznik z historii prawa przedstawia w ujęciu porównawczym historię prawa prywatnego, prawa karnego oraz procedury sądowej, czyli dziedzin tzw. prawa sądowego. Autorka Sójka-Zielińska, uwzględniają ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788326493508 Autor: Sójka Katarzyna
  Wolters Kluwer Polska
 3. Wprowadzenie do logiki dla prawników
  Wprowadzenie do logiki dla prawników Nawrot podręcznik akademicki zawierający podstawowy wykład logiki
  Podręcznik akademicki zawierający podstawowy wykład logiki. Obejmuje on najważniejsze zagadnienia z zakresu semiotyki logicznej, klasycznej logiki formalnej oraz ogólnej metodologii nauk, z podkreśleniem ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381076760 Autor: Oktawian Nawrot
  Wolters Kluwer Polska
 4. Historia ustroju państwa Krasowski Krzymkowski
  Historia ustroju państwa Krasowski Krzymkowski
  Książka jest próbą ujęcia historii ustroju państwa w sposób uwzględniający przede wszystkim potrzeby wykładu tego przedmiotu na Wydziale Prawa i Administracji w Poznaniu, co nie zmniejsza jednak użyt ...
  Wydanie: 2002 Isbn: 8387148377 Autor: Krystyna Sikorska Dzięgielewska
  Wydawnictwo Ars Boni et Aequi
 5. Zarys teorii prawa
  Zarys teorii prawa
  Podręcznik poświęcony ogólnym problemom teorii prawa oraz filozofii prawa, oparty na odpowiednio zmodyfikowanym materiale pióra prof. dr Sławomiry Wronkowskiej i prof. dr Zygmunta Ziembińskiego zawartym ...
  Wydanie: 2001 Isbn: 8387148105 Autor: Wronkowska Sławomira
  Wydawnictwo Ars Boni et Aequi
 6. Historia ustroju i prawa polskiego Bardach
  Historia ustroju i prawa polskiego Bardach
  Książka z historii ustroju i prawa polskiego obejmuje dzieje ustroju społeczno-politycznego i prawa Polski od ich zarania aż do końca XX wieku. Szerokie ujęcie historii za pomocą doświadczonych profesor ...
  Wydanie: 2010 Isbn: 9788376201924 Autor: Bardach Juliusz
  Wolters Kluwer Polska
 7. Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa 100 podstawowych pojęć
  Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa 100 podstawowych pojęć
  Drugie wydanie leksykonu bardzo popularnego Leksykonu różni się w istotny sposób od pierwszej edycji i to z kilku względów. Po pierwsze, Autorzy uwzględnili uwagi studentów jako głównych odbiorców te ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325592202 Autor: Jerzy Zajadło
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Podstawy prawa Muras
  Podstawy prawa Muras Skrypty Becka
  Podręcznik z podstaw prawa omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące istoty oraz rozumienia prawa - zarówno krajowego jak i Unii Europejskiej. Przedstawiono w nim:- definicje odnoszące się do instytucji, ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381587303 Autor: Zdzisław Muras
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Powszechna historia państwa i prawa
  Powszechna historia państwa i prawa
  Upływa ponad 25 lat od ukazania się po raz pierwszy podręcznika Powszechna historia państwa i prawa Michała Sczanieckiego, profesora Uniwersytetów Poznańskiego i Warszawskiego, europejskiej sławy uczone ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788380924451 Autor: Michał Sczaniecki
  Wolters Kluwer Polska
 10. HISTORIA DOKTRYN POLITYCZNYCH I PRAWNYCH DO SCHYŁKU XX WIEKU
  Historia doktryn politycznych i prawnych do schyłku XX wieku
  Podręcznik zawiera omówienie szerokiego spektrum myśli politycznej i prawnej od czasów antycznych do schyłku XX wieku. Autor dokonał wyboru doktryn, które według tradycji europejskiej miały i często n ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788378063872 Autor: Lech Dubel
  Wolters Kluwer Polska