The Civil Code Kodeks cywilny angielskie tłumaczenie Kodeksu cywilnego

The Civil Code Kodeks cywilny angielskie tłumaczenie Kodeksu cywilnego

199 zł 171.71 zł

Ewa Kucharska


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381585828
Rok wydania: 2019

The Civil Code Kodeks cywilny

Książka, wydana w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie, zawiera angielskie tłumaczenie Kodeksu cywilnego. Obejmuje ono ostatnią nowelizację Kodeksu, obowiązującą od 21 czerwca 2015 roku. Prezentowane tłumaczenie uwzględnia najbardziej aktualne trendy językowe w doktrynie i orzecznictwie Unii Europejskiej. Należy jednak pamiętać, że anglosaskie systemy prawne są zupełnie inne od systemów prawa kodyfikowanego Europy kontynentalnej. Za tym idzie odmienność instytucji prawa cywilnego i siatki pojęciowej czy terminologii. Publikacja ta stanowi cenną pomoc dla przedsiębiorstw międzynarodowych działających na rynku polskim, jak również dla polskich podmiotów gospodarczych uczestniczących w obrocie na rynkach zagranicznych.