The Great Dictionary of Law and Economics Polish-English

The Great Dictionary of Law and Economics Polish-English

249 zł 208.21 zł

Ewa Ożga


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325596989
Rok wydania: 2018

The Great Dictionary of Law and Economics Polish-English Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej i gospodarczej. Tom 2

Drugie, zmienione, poszerzone i uzupełnione wydanie Wielkiego polskiego-angielskiego słownika terminologii prawniczej i gospodarczej stanowi zbiór podstawowej terminologii wykorzystywanej w prawie, bankowości, ubezpieczeniach, rachunkowości oraz transporcie. Słownik zawiera blisko 60 000 wyrazów, terminów, zwrotów oraz wyrażeń z zakresu prawa, bankowości, finansów, ubezpieczeń, rachunkowości i transportu, skróty powszechnie stosowane w biznesie.
Nowe wydanie zostało poszerzone o ponad 3.000 wyrazów, terminów i wyrażeń. Książka stanowi niezbędne narzędzie pracy tłumacza, prawnika, ekonomisty, bankowca, agenta ubezpieczeniowego, studenta oraz każdego, kto na co dzień posługuje się językiem angielskim w pracy i nauce.