TOGA Krystyna Żmijewska

TOGA Krystyna Żmijewska

Toga to jeden z najstarszych i najbardziej znaczących symboli świata starożytnego-synonim rzymskiego obywatelstwa i rzymskich mores; symbol honoru osobistego i zajmowanego urzędu oraz lojalności wobec prawa. Zróżnicowane plastycznie formy togi stały się nośnikiem tych wartości, z którymi utożsamiał się każdy Rzymianin: odwagą, wiarą i chwałą oręża. Towarzyszyła Rzymianom w ich wielowiekowej historii, stając się znakiem godności narodowej i nobilitacji społecznej; elementem walki politycznej i propagandy ustrojowej, a także jedną z najważniejszych form honoryfikacyjnych. Toga to wielkie dzieło sztuki, może najbardziej doskonałe, będące syntezą "wszystkiego, co rzymskie". Właściwe postrzeganie togi jest też sposobem na zrozumienie rzymskiej retoryki i percepcji. Była i pozostanie w powszechnie funkcjonującej narracji fenomenem kulturowym nie tylko Rzymu, ale całego świata śródziemnomorskiego.