Tryb zwrotu wywłaszczonych nieruchomości - przesłanki zwrotu nieruchomości

Tryb zwrotu wywłaszczonych nieruchomości - przesłanki zwrotu nieruchomości

99 zł 85.81 zł

Bartosz Kasperek


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381584579
Rok wydania: 2019

Tryb zwrotu wywłaszczonych nieruchomości

Książkę o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości przygotowano z myślą o praktykach osobach profesjonalnie związanych z rynkiem nieruchomości, tj. pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości oraz rzeczoznawcy majątkowi, organom administracji publicznej zajmującym się kwestią zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, dla radców prawnych, adwokatów, aplikantów i studentów prawa oraz wszystkich osób zainteresowanych powyższą tematyką.
Tryb zwrotu wywłaszczonych nieruchomości zawiera kompleksowe omówienie regulacji prawnych związanych z tytułowym zagadnieniem, które w głównej mierze zawarte zostały w ustawie z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.). Niniejsza ustawa określa m.in.:
- pojęcie celów publicznych,
- organ reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami,
- przesłanki wywłaszczenia, warunki formalne wniosku o wywłaszczenie,
- elementy decyzji wywłaszczeniowej,
- wysokość odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości,
- przesłanki żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

Autor książki realizuje powyższe założenia omawiając zagadnienia związane z:
- instytucją wywłaszczenia,
- instytucją zwrotu wywłaszczonej nieruchomości,
- instrumentami prawnymi umożliwiającej zwrot wywłaszczonej nieruchomości,
- trybem dochodzenia roszczeń związanych ze zwrotem wywłaszczonej nieruchomości,
- prawem własności nieruchomości,
- osobami uprawnionymi do żądania zwrotu,
- przesłankami zwrotu nieruchomości,
- postępowaniem dowodowym (w tym: zasady postępowania, środki dowodowe i zdjęcia lotnicze),
- skutkami zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,
- rozliczeniami pieniężnymi.
Publikacja zawiera analizę przepisów zarówno administracyjnoprawnych, jak i cywilnoprawnych, a także regulacje konstytucyjne i międzynarodowe w tym zakresie. Dodatkowo została wzbogacona o najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych i sądów powszechnych, a także stanowiska doktryny.