Twigger Wydawnictwo S.A.


Obligacje komunalne i ich rola w finansowaniu inwestycji

Obligacje komunalne i ich rola w finansowaniu inwestycji

Paweł Śliwiński

Celem książki Obligacje komunalne i ich rola w finansowaniu inwestycji jest zapoznanie Czytelników z kwestiami prawnymi i finansowymi związanymi z emisjami obligacji komunalnych. W części trzeciej książki zaprezentowano wybrane zagadnienia praktyczne, które powinny pomóc przedstawicielom samorządowym w procesie emisyjnym. W rozdziale tym

Wydawnictwo: Twigger Wydawnictwo S.A.

Zarządzanie sprawozdawczość kontrola promocja i ewaluacja projektów dofinansowanych z funduszy unijnych

Zarządzanie sprawozdawczość kontrola promocja i ewaluacja projektów dofinansowanych z funduszy unijnych

Praca zbiorowa

W latach 2007-2013 Polska otrzyma poprzez politykę spójności bezprecedensowy zastrzyk finansowy największy wśród 27 krajów członkowskich. Aby wykorzystać tę niepowtarzalną szansę, władze polskie zarówno centralne jak i samorządowe muszą skupić się na maksymalnym uproszczeniu systemu wdrażania funduszy, równocześnie podejmując

Wydawnictwo: Twigger Wydawnictwo S.A.

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne

Zbigniew Dobosiewicz

W książce prócz informacji ogólnych o funduszach inwestycyjnych, prawnych podstawach ich działania, zasadach prowadzonych przez nie operacji finansowych itp. Z konieczności przedstawiono też wybrane prawne aspekty działalności funduszy, które mają bezpośredni wpływ na efekty inwestycji. Szczegółowo omówiono poszczególne typy fundus

Wydawnictwo: Twigger Wydawnictwo S.A.

Fundusze UE dla jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2020

Fundusze UE dla jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2020

Praca zbiorowa

Publikacja stanowi kontynuację, rozszerzenie i uzupełnienie zagadnień opisanych w książce Fundusze UE dla jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007 2013. Część I Przewodnik po funduszach dla jst wydanej w ramach serii Jak skutecznie wykorzystać fundusze unijne 2007 2013. W poprzedniej publikacji podkreślaliśmy szansę, jaką stan

Wydawnictwo: Twigger Wydawnictwo S.A.

Jak udzielać zamówień publicznych finansowanych ze środków UE

Jak udzielać zamówień publicznych finansowanych ze środków UE

Janusz Dolecki

Poradnik poświęcony jest problematyce przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w konkretnym trybie przewidzianym ustawą Prawo zamówień publicznych Komentarz. W konsekwencji, za podstawowy cel niniejszej części opracowania, jej autorzy uważają przedstawienie wzorcowych rozwiązań w zakresie przygot

Wydawnictwo: Twigger Wydawnictwo S.A.

Fundusze UE dla jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2020

Fundusze UE dla jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2020

praca zbiorowa

W latach 2007-2013 Polska otrzyma poprzez politykę spójności bezprecedensowy zastrzyk finansowy największy wśród 27 krajów członkowskich. Aby wykorzystać tę niepowtarzalną szansę, władze polskie zarówno centralne jak i samorządowe muszą skupić się na maksymalnym uproszczeniu systemu wdrażania funduszy, równocześnie podejmując

Wydawnictwo: Twigger Wydawnictwo S.A.

Jak czytać księgę wieczystą

Jak czytać księgę wieczystą

Wiesław Sługiewicz

Odpowiedź na to pytanie znajdą Państwo w poradniku, mającym na celu wprowadzenie w tematykę, z którą przeciętny człowiek spotyka się dopiero wtedy, gdy dziedziczy, kupuje lokal mieszkalny, nieruchomość gruntową lub zabudowaną, czy też biorąc kredyt hipoteczny. Autor przedstawił niektóre poglądy Sądu Najwyższego i doktryny prawa

Wydawnictwo: Twigger Wydawnictwo S.A.

Weksel w obrocie gospodarczym

Weksel w obrocie gospodarczym

Izabela Heropolitańska

W czternastym wydaniu książki przykłady weksli, które w poprzednich wydaniach, były sporządzone na urzędowych blankietach wekslowych zostały przygotowane na blankietach opracowanych przez Autorkę. Spowodowane to zostało tym, iż z dniem l stycznia 2007 rok weksle nie będą przedmiotem opłaty skarbowej. Z tego względu, ustawa z dnia 18

Wydawnictwo: Twigger Wydawnictwo S.A.

Finansowanie projektów zasilanych ze środków funduszy unijnych

Finansowanie projektów zasilanych ze środków funduszy unijnych

Anna Lipińska

Publikacja obejmuje zagadnienia związane z dostępem do produktów i usług bankowych, ułatwiających wykorzystanie unijnych środków pomocowych, dostosowana do zasad regulujących system korzystania ze środków UE postawionych Polsce do dyspozycji. Podstawowym celem jest odpowiedź na realne potrzeby beneficjentów i osiągnięcie przez nich m

Wydawnictwo: Twigger Wydawnictwo S.A.

Zasady konstrukcji

Zasady konstrukcji

Jerzy Skrzypek

Poradnik poświęcony jest problematyce przygotowania studium wykonalności lub biznesplanu. W konsekwencji, za podstawowy cel niniejszej części opracowania, jej autor uważa przedstawienie metodologii sporządzania studiów wykonalności lub biznesplanów, w formie wymaganej, w przypadku sporządzania wniosków o dofinansowanie z funduszy unijny

Wydawnictwo: Twigger Wydawnictwo S.A.

Polecane działy

Polecane książki