Twigger Wydawnictwo S.A.


Zarządzanie sprawozdawczość kontrola promocja i ewaluacja projektów dofinansowanych z funduszy unijnych

Zarządzanie sprawozdawczość kontrola promocja i ewaluacja projektów dofinansowanych z funduszy unijnych

Praca zbiorowa

W latach 2007-2013 Polska otrzyma poprzez politykę spójności bezprecedensowy zastrzyk finansowy największy wśród 27 krajów członkowskich. Aby wykorzystać tę niepowtarzalną szansę, władze polskie zarówno centralne jak i samorządowe muszą skupić się na maksymalnym uproszczeniu systemu wdrażania funduszy, równocześnie podejmując

Wydawnictwo: Twigger Wydawnictwo S.A.

Cena: 48.91 zł 64

Fundusze UE dla jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2019

Fundusze UE dla jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2019

Praca zbiorowa

Publikacja stanowi kontynuację, rozszerzenie i uzupełnienie zagadnień opisanych w książce Fundusze UE dla jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007 2013. Część I Przewodnik po funduszach dla jst wydanej w ramach serii Jak skutecznie wykorzystać fundusze unijne 2007 2013. W poprzedniej publikacji podkreślaliśmy szansę, jaką stan

Wydawnictwo: Twigger Wydawnictwo S.A.

Cena: 48.91 zł 64

Jak udzielać zamówień publicznych finansowanych ze środków UE

Jak udzielać zamówień publicznych finansowanych ze środków UE

Janusz Dolecki

Poradnik poświęcony jest problematyce przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w konkretnym trybie przewidzianym ustawą Prawo zamówień publicznych Komentarz. W konsekwencji, za podstawowy cel niniejszej części opracowania, jej autorzy uważają przedstawienie wzorcowych rozwiązań w zakresie przygot

Wydawnictwo: Twigger Wydawnictwo S.A.

Cena: 65.22 zł 85.3

Fundusze UE dla jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2019

Fundusze UE dla jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2019

praca zbiorowa

W latach 2007-2013 Polska otrzyma poprzez politykę spójności bezprecedensowy zastrzyk finansowy największy wśród 27 krajów członkowskich. Aby wykorzystać tę niepowtarzalną szansę, władze polskie zarówno centralne jak i samorządowe muszą skupić się na maksymalnym uproszczeniu systemu wdrażania funduszy, równocześnie podejmując

Wydawnictwo: Twigger Wydawnictwo S.A.

Cena: 65.22 zł 85.3

Jak czytać księgę wieczystą

Jak czytać księgę wieczystą

Wiesław Sługiewicz

Odpowiedź na to pytanie znajdą Państwo w poradniku, mającym na celu wprowadzenie w tematykę, z którą przeciętny człowiek spotyka się dopiero wtedy, gdy dziedziczy, kupuje lokal mieszkalny, nieruchomość gruntową lub zabudowaną, czy też biorąc kredyt hipoteczny. Autor przedstawił niektóre poglądy Sądu Najwyższego i doktryny prawa

Wydawnictwo: Twigger Wydawnictwo S.A.

Cena: 72.56 zł 94.94

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne

Zbigniew Dobosiewicz

W książce prócz informacji ogólnych o funduszach inwestycyjnych, prawnych podstawach ich działania, zasadach prowadzonych przez nie operacji finansowych itp. Z konieczności przedstawiono też wybrane prawne aspekty działalności funduszy, które mają bezpośredni wpływ na efekty inwestycji. Szczegółowo omówiono poszczególne typy fundus

Wydawnictwo: Twigger Wydawnictwo S.A.

Cena: 36.69 zł 48

Warranty subskrypcyjne

Warranty subskrypcyjne

Wiktor Czeszejko Sochacki

Książka zatytułowana Warranty subskrypcyjne autorstwa Wiktora Czeszejko-Sochackiego, Cezarego Nowosada i Adama Wiśniewskiego zawiera dokładne omówienie problematyki nowego typu papierów wartościowych, nazwanych warrantami subskrypcyjnymi. Warranty subskrypcyjne zostały wprowadzone do polskiego systemu prawnego przez ustawę z dnia 12 grudn

Wydawnictwo: Twigger Wydawnictwo S.A.

Cena: 32.61 zł 42.67

Integracja rynków kapitałowych w Unii Europejskiej

Integracja rynków kapitałowych w Unii Europejskiej

Tomasz Kowalak

Jednym z ważniejszych czynników oddziałujących na rozwój rynków kapitałowych w Unii Europejskiej są procesy integracyjne. W prezentowanej książce procesy integracji rynków kapitałowych rozpatrywane są w kontekście założeń jednolitego rynku europejskiego. Zawarto w niej szerokie spojrzenie na uwarunkowania kształtujące możliwośc

Wydawnictwo: Twigger Wydawnictwo S.A.

Cena: 52.99 zł 69.35

Obligacje komunalne i ich rola w finansowaniu inwestycji

Obligacje komunalne i ich rola w finansowaniu inwestycji

Paweł Śliwiński

Celem książki Obligacje komunalne i ich rola w finansowaniu inwestycji jest zapoznanie Czytelników z kwestiami prawnymi i finansowymi związanymi z emisjami obligacji komunalnych. W części trzeciej książki zaprezentowano wybrane zagadnienia praktyczne, które powinny pomóc przedstawicielom samorządowym w procesie emisyjnym. W rozdziale tym

Wydawnictwo: Twigger Wydawnictwo S.A.

Cena: 34.65 zł 45

Dotacja i co dalej?

Dotacja i co dalej?

Edyta Martini

Pierwsze doświadczenia polskie w tej dziedzinie wskazują przede wszystkim na trudności Beneficjentów w prawidłowym przygotowaniu dokumentacji, która musi towarzyszyć wnioskom o płatność. Powoduje to konieczność niekiedy kilkakrotnego jej poprawiania, co oznacza nie tylko dodatkowy nakład pracy wszystkich zaangażowanych w ten proces, a

Wydawnictwo: Twigger Wydawnictwo S.A.

Cena: 48.91 zł 64

Polecane działy

Polecane książki