Spółka akcyjna Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów (z suplementem elektronicznym)

Spółka akcyjna Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów (z suplementem elektronicznym)

Kompendium wiedzy o spółce akcyjnej. Praktyczny poradnik omawiający najważniejsze aspekty prowadzenia działalności w formie spółki akcyjnej – począwszy od jej założenia, po jej rozwiązanie czy likwidację. W publikacji autor omawia m.in.:
założenie spółki
przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę akcyjną
zagadnienia dotyczące spółki akcyjnej organizacji
statut spółki (obowiązkowe i dozwolone zapisy, zmiana statutu, wzór statutu)
kapitał zakładowy (wkłady akcjonariuszy, aporty, podwyższenie kapitału, obniżenie kapitału, umorzenie akcji),
organy spółki (zarząd, walne zgromadzenie, rada nadzorcza, prokura),
dokumentację w spółce akcyjnej (księga protokołów, korespondencja handlowa, rejestr akcjonariuszy i przymusowa dematerializacja akcji)
szczególne przywileje akcjonariuszy
uchwały w spółce
rozwiązanie i likwidację spółki
postępowanie likwidacyjne
finansowanie zakupu akcji przez spółkę
spółkę publiczną (podstawy prawne, procedura wprowadzenia spółki na giełdę, statut spółki, walne zgromadzenie).
Aby książka miała jak najbardziej praktyczny charakter, Autor często przytacza orzecznictwo sądowe – utrwalone linie orzecznicze stanowią bowiem bezcenne wskazówki w zakresie dopuszczalnych sposobów zastosowania przepisów prawa spółek.
Dodatkowo w książce wzory przydatnych dokumentów: statut spółki, wzory uchwał, protokołów, regulamin udziału w zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – także w edytowalnej wersji w suplemencie elektronicznym dołączonym do książki.
Plik suplementu jest do pobrania przez Internet, a instrukcja postępowania została zamieszczona w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.