Uchwały i zarządzenia z zakresu prawa oświatowego 100 wzorów uchwał i zarządzeń odnoszących się do prawa oświatowego

Paweł Drembkowski


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381586542
Rok wydania: 2019

Uchwały i zarządzenia z zakresu prawa oświatowego 100 wzorów uchwał i zarządzeń odnoszących się do prawa oświatowego z objaśnieniami i płytą CD

Książka to pierwsze takie kompleksowe zestawienie ok. 100 wzorów uchwał i zarządzeń odnoszących się do prawa oświatowego. W publikacji zaprezentowano takie wzory jak m.in.:
uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;
akt założycielski przedszkola;
uchwała w sprawie założenia przedszkola;
akt założycielski szkoły podstawowej;
akt założycielski liceum ogólnokształcącego;
uchwała w sprawie zatwierdzania planów pracy szkoły;
uchwała w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat w publicznych przedszkolach;
zarządzenie w sprawie organizacji nauki religii i etyki;
zarządzenie w sprawie zasad przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia;
zarządzenie w sprawie zasad wydawania legitymacji szkolnych;
zarządzenie w sprawie sposobów korygowania niepowodzeń szkolnych.
Publikacja adresowana jest przede wszystkim do grona pedagogicznego, kuratorium oświaty, jednostek samorządu terytorialnego, a także uczniów, studentów oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką poruszoną w publikacji.