Regulaminy, procedury i akty wewnętrzne w instytucjach publicznych plus płyta CD

Regulaminy, procedury i akty wewnętrzne w instytucjach publicznych plus płyta CD

Marcin Wilski


Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Isbn: 9788366248434
Rok wydania: 2020

Regulaminy, procedury i akty wewnętrzne w instytucjach publicznych plus płyta CD

Akty wewnętrzne, jak np. statuty czy regulaminy pracy, stworzone raz, niejednokrotnie stają się zapomnianymi dokumentami, nieadekwatnymi do bieżących potrzeb i uregulowań prawnych. O ich istnieniu przypominamy sobie dopiero, gdy w naszej organizacji dojdzie do naruszenia, kryzysu lub wykrycia nieprawidłowości w trakcie kontroli. Tymczasem dobrze przygotowane i sformułowane procedury mogą pomóc w tego typu sytuacjach, ale przede wszystkim będą przydatnym narzędziem w codziennej pracy instytucji.

Oto publikacja prezentująca najlepsze sposoby prawidłowego tworzenia dokumentacji wewnętrznej. Z pewnością okaże się ona pomocna przy modyfikacji istniejących regulacji, jak również przy opracowywaniu regulaminów na nowo. Zaletą książki jest elastyczność i uniwersalność – wzory można dostosować do każdej jednostki – a czytelnik sam zdecyduje, które z nich warto wdrożyć w jego organizacji.

Autorzy szczegółowo opisują wybrane akty wewnątrzzakładowe, wskazując ich wady i zalety, a także prezentują szablony opracowane zgodnie z najlepszymi praktykami. Są wśród nich: regulaminy pracy, zasady bhp, instrukcje zachowania się w razie otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia, zasady przeprowadzania kontroli trzeźwości, reguły postępowania w przypadku stwierdzenia mobbingu czy umowy z jednostką medycyny pracy.

Dzięki książce czytelnik dowie się, jak przygotować pomocne zarządzenia i akty wewnętrzne, tak by były one kompletne i odpowiadały rzeczywistym potrzebom. Edytowalne wzory dokumentów znajdują się także na dołączonej płycie CD.
Wzory dokumentów
1. Uchwała o nadaniu statutu. Ramowy statutu SPZOZ
2. Zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego
3. Regulamin pracy
4. Instrukcja postępowania na wypadek zagrożeń o charakterze terrorystycznym
5. Instrukcja postępowania w razie nadużyć i korupcji
6. Instrukcja ws. postępowania w zakresie kontroli zewnętrznych
7. Instrukcja ws. projektów umów i aneksów umów
8. Instrukcja tworzenia wewnętrznych aktów prawnych
9. Instrukcja dotycząca działania sekretariatu
10. Instrukcja korzystania z samochodów służbowych
11. Instrukcja postępowania w sprawach skarg, wniosków i petycji
12. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
13. Określenie zakresu czynności i odpowiedzialności na stanowisku kierowniczym
14. Procedura przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
15. Regulamin wynagradzania pracowników
16. Regulamin premiowania i nagradzania pracowników
17. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracodawcy
18. Regulamin wyborów i zasady działania przedstawiciela pracowników
19. Procedury związane z nakładaniem kar porządkowych
20. Wniosek o obniżenie premii
21. Pismo rozwiązujące umowę o pracę bez wypowiedzenia
22. Pismo rozwiązujące umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia
23. Instrukcja bhp przy obsłudze komputera
24. Karta oceny stanowiska pracy wyposażonego w monitor ekranowy
25. Pismo w sprawie niedopuszczenia pracownika do pracy wobec braku badań lub szkoleń
26. Umowa z przychodnią medycyny pracy
27. Obowiązki osoby kierującej pracownikami i jej odpowiedzialność w obszarze bhp
28. Zakres obowiązków osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych