UJ - Uniwersytet Jagielloński


Terapia samouszkodzeń

Terapia samouszkodzeń

Walsh Barent W.

Książka ta jest uznana poprzez terapeutów za ważne, godne zaufania źródło informacji i ceniona za klarowne, pełne empatii i nadziei podejście do pacjentów dokonujących samouszkodzeń. Barent W. Walsh naświetla stan znajomości i wyniki badań odnośnie do tego coraz powszechniejszego problemu również mówi, jakże go skutecznie leczy

Wydawnictwo: UJ - Uniwersytet Jagielloński

Etapy zmiany w terapii uzależnień Wybór i planowanie interwencji

Etapy zmiany w terapii uzależnień Wybór i planowanie interwencji

Zbiorowa Praca

Wydłużony okres realizacji 5-7 dni Autorzy pokazują, jak wykorzystać ogólną wiedzę na temat zmiany zachowań – zwłaszcza model etapów zmiany - aby skutecznie leczyć zaburzenia związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych. Książka zawiera cenne dla klinicystów informacje dotyczące oceny klientów, zwiększania ich motywacji i

Wydawnictwo: UJ - Uniwersytet Jagielloński

Cena: 68.47 zł 79.8

Bezpieczeństwo policja kryminalistyka W poszukiwaniu wiedzy przydatnej w praktyce

Bezpieczeństwo policja kryminalistyka W poszukiwaniu wiedzy przydatnej w praktyce

U progu rewolucyjnej zmiany polskiej procedury karnej autorzy książki – naukowcy i praktycy – prezentują, jak ważna dla zapewnienia bezpieczeństwa we współczesnym świecie jest współpraca policji, wymiaru sprawiedliwości, nauki i biegłych. Eksperci policyjnych laboratoriów kryminalistycznych oraz Instytutu Ekspertyz Sądowych, medyc

Wydawnictwo: UJ - Uniwersytet Jagielloński

Cena: 34.23 zł 39.9

Może Estera

Może Estera

Petrowska Katia

Czy jej prababka ze strony ojca naprawdę nazywała się Estera? Czy w 1941 roku to ona została sama w pustym kijowskim mieszkaniu, po tym jak jej rodzina uciekła z miasta? Czy ktoś słyszał, jak z dziecięcą naiwnością zwróciła się w jidysz do niemieckich żołnierzy? A może ktoś stał w oknie i patrzył jak zastrzelili ją bez cienia

Wydawnictwo: UJ - Uniwersytet Jagielloński

Cena: 30.80 zł 35.9

System zarządzania ryzykiem

System zarządzania ryzykiem

Sztompka Piotr

Wybitni polscy uczeni z różnych dyscyplin podejmują krytyczną dyskusję na temat słabości polskich uniwersytetów. Wspólnym mianownikiem zawartych w tomie artykułów jest diagnoza i kierunek terapii. Źródło kryzysu to zdaniem większości autorów opanowanie uniwersytetu przez całkowicie sprzeczną z istotą tej instytucji kulturę korp

Wydawnictwo: UJ - Uniwersytet Jagielloński

Cena: 34.23 zł 39.9

Konstruowanie nowych tożsamości w warunkach globalizacji

Konstruowanie nowych tożsamości w warunkach globalizacji

Świątkiewicz Mośny Maria

Czy tożsamość jest nam potrzebna? Czy ma znaczenie w globalnym świecie, kurczącym się do rozmiarów wioski, w której obowiązują ujednolicone reguły porozumiewania? Czy w świecie homogenicznym, w którym wszystko może wyglądać podobnie, zadajemy sobie pytanie: kim jestem? Teoretyczne odniesienia do pojęcia tożsamości są bardzo boga

Wydawnictwo: UJ - Uniwersytet Jagielloński

Cena: 34.23 zł 39.9

Samoocena Geneza struktura funkcje i metody pomiaru

Samoocena Geneza struktura funkcje i metody pomiaru

Malwina Szpitalak

Zaniżona samoocena dotyka bardzo wielu osób. Jest to poważny problem, który może powodować znaczne obniżenie jakości życia, niepewność w sytuacjach społecznych, stawianie sobie zaniżonych celów czy rezygnację z realizacji różnych zadań w obawie przed poniesieniem porażki. Problemem może też być samoocena zawyżona. Autorzy oma

Wydawnictwo: UJ - Uniwersytet Jagielloński

Cena: 34.23 zł 39.9

Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi po fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw

Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi po fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw

Stuss Magdalena M.

Aspekt ludzki nie stanowi podstawowej przesłanki zawierania transakcji fuzji i przejęć, ale buduje fazę zarządzania po, tzw. post merger management (PMM). Za każdym działaniem w tej fazie kryje się bowiem człowiek, któremu zmieniono dotychczasowe zasady funkcjonowania na stanowisku pracy, co może powodować wiele sytuacji kryzysowych, za

Wydawnictwo: UJ - Uniwersytet Jagielloński

Cena: 34.23 zł 39.9

Dynamika systemu wyborczego III Rzeczypospolitej na tle historycznym

Dynamika systemu wyborczego III Rzeczypospolitej na tle historycznym

Sieklucki Dominik

Dominik Sieklucki poddał analizie proces ewolucji systemu wyborczego III Rzeczypospolitej, poczynając od pierwszych ordynacji uchwalonych w 1990 roku, przez późniejsze liczne zmiany w prawie wyborczym, a na przyjętym w 2011 roku Kodeksie wyborczym i jego nowelizacjach kończąc. Traktując wybory jako wieloetapowy proces rządzony przez zespó

Wydawnictwo: UJ - Uniwersytet Jagielloński

Cena: 34.23 zł 39.9

Polecane działy

Polecane książki