Ulgi w CIT z tytułu działalności innowacyjnej i inwestycyjnej

Jakub Jankowski


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381980821
Rok wydania: 2020

Ulgi w CIT z tytułu działalności innowacyjnej i inwestycyjnej

Publikacja szczegółowo omawia problematykę ulg w podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do działalności innowacyjnej oraz inwestycyjnej, a w szczególności: ulgi na działalność badawczo-rozwojową, obniżonej stawki CIT dla dochodów z praw własności intelektualnej osiąganych w ramach IP Box oraz zwolnienia dla dochodu z nowych inwestycji w tzw. Polskiej Strefie Inwestycji. Autor porusza tematykę tych korzystnych, ale wciąż niedocenianych rozwiązań. Wbrew obiegowej opinii, z preferencji tych skorzystać mogą wszyscy podatnicy, którzy prowadzą działania innowacyjno-inwestycyjne nawet na niewielką skalę.
W publikacji zostały przedstawione kluczowe zagadnienia w zakresie warunków korzystania z tych ulg oraz sposobu ustalenia wysokości ewentualnej oszczędności podatkowej wynikającej z zastosowania tej ulgi. Z publikacji może skorzystać każdy podatnik, który jest zainteresowany uzyskaniem odpowiedzi na pytanie, czy jego działalność kwalifikuje się do skorzystania z aktualnie obowiązujących preferencji podatkowych.

Książka stanowi pierwszą publikację dotyczącą opodatkowania działalności innowacyjnej w polskim systemie podatkowym. Regulacje dotyczące poszczególnych preferencji podatkowych uwzględniają stan prawny na 1.1.2020 r.

W pozycji tej Autor porusza następujące kwestie:

działalność innowacyjna a definicja ustawowa działalności badawczo-rozwojowej dla celów ulgi B+R,
etapy rozwoju produktu stanowiące działalność B+R dla celów ulgi badawczo-rozwojowej,
przykłady działalności badawczo-rozwojowej w poszczególnych branżach (m.in. chemicznej, informatycznej, spożywczej, budowlanej),
wytyczne OECD w zakresie identyfikacji projektów B+R,
ogólne zasady uznania wydatku za koszt kwalifikowany objęty ulgą B+R,
wysokość odliczeń z tytułu ulgi B+R,
rodzaje przychodów z praw własności intelektualnej opodatkowane obniżoną 5-proc. stawka IP Box,
sposób obliczenia dochodu z IP Box z uwzględnieniem współczynnika nexsusu IP,
rozliczanie straty z kwalifikowanych IP z dochodem opodatkowanym na zasadach ogólnych, wyłączenie z opodatkowania aportu komercjalizowanej własności intelektualnej,
ulgę inwestycyjną na zakup fabrycznie nowych środków trwałych,
regulacje w przedmiocie tzw. hipotetycznego kosztu odsetkowego,
warunki utworzenia podatkowej grupy kapitałowej,
wymogi ilościowe i jakościowe co do inwestycji realizowanych w ramach tzw. Polskiej Strefy Inwestycji,
rodzaje przysporzeń majątkowych uznawane za dochód zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a PDOPrU,
sposób obliczenia wysokości pomocy publicznej przysługującej z tytułu nowej inwestycji w PSI,
konsekwencje podatkowe przeniesienia części produkcji poza teren strefy,
rozliczanie pomocy publicznej z kilku decyzji o wsparciu,
dyskontowanie kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji oraz otrzymanej pomocy publicznej.