Umowa o roboty budowlane Okolski

Umowa o roboty budowlane Okolski

Dariusz Okolski


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325581602
Rok wydania: 2016

Umowa o roboty budowlane Okolski

Ósme wydanie książki o robotach budowlanych zostało poszerzone o najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz literaturę, uwzględnia zmiany do Kodeksu cywilnego oraz zawiera omówienie ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane wraz z projektem jej nowelizacji.
Książka umowa o robotach budowlanych:
- omawia rodzaje umów o roboty budowlane,
- przybliża treść umowy o roboty budowlane z punktu widzenia praktycznego, omawia warunki ogólne umów o roboty budowlane,
- omawia relacje między uczestnikami procesu budowlanego,
- wskazuje zagrożenia związane z przebiegiem robót budowlanych i sposoby ich unikania.

Książkę wzbogacono wzorami umów i gwarancji budowlanych oraz wyciągiem odpowiednich przepisów z Kodeksu cywilnego.