Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

128 zł 108.11 zł

Bartosz Rosada


Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Isbn: 9788365611024
Rok wydania: 2016

Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

Książka uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych ustaw.
Książka Umowy o roboty budowlane odpowiada na najważniejsze pytania zadawane przez osoby odpowiedzialne za przygotowanie, zawarcie i wykonanie umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych. Autorzy tłumaczą, jak w tego typu umowach stosować przepisy kodeksu cywilnego oraz prawa zamówień publicznych.
W przystępny sposób wyjaśniają problematyczne kwestie związane m.in. z odbiorem robót, wynagradzaniem wykonawcy i zatrudnianiem podwykonawców.
Czytelnicy dowiedzą się z jakich form zabezpieczenia należytego wykonania umowy ma prawo skorzystać zamawiający, kiedy wykonawca może zażądać od niego gwarancji zapłaty za roboty budowlane, jak stosować kary umowne i czym różni się gwarancja jakości od rękojmi za wady. Autorzy omawiają również zakres odpowiedzialności osób działających w imieniu inwestora za błędy popełnione podczas zawierania i realizacji umowy o roboty budowlane oraz informują o nowych przesłankach odstąpienia od niej.