Umowy w obrocie gospodarczym Koch Napierała zawierania i wykonywania umów gospodarczych

Koch Andrzej


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381608527
Rok wydania: 2019

Umowy w obrocie gospodarczym Koch Napierała zawierania i wykonywania umów gospodarczych

Książka z obrotu gospodarczego jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców, w tym w szczególności do studentów oraz osób i instytucji stosujących prywatne prawo gospodarcze w praktyce.
W podręczniku przedstawiono zagadnienia dotyczące zawierania i wykonywania umów gospodarczych oraz odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania przez przedsiębiorcę. Umowy, na mocy których do spełnienia świadczenia zobowiązany jest przedsiębiorca, mają duże znaczenie w praktyce.
Omówiono poszczególne typy umów handlowych, w tym umowy agencyjnej, umowy komisu, umowy spedycji, umowy ubezpieczenia.