Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2021 roku

Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2021 roku

Poradnik Gazety Prawnej 2021


Wydawnictwo: Infor
Isbn: 9788381376464
Rok wydania: 2021

Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2021 roku

Od 1 stycznia 2021 r. do kwoty 18,30 zł brutto wzrośnie minimalna stawka za godzinę wykonywania umowy cywilnoprawnej a także do 2800 zł brutto minimalne wynagrodzenie za pracę, które ma wpływ na oskładkowanie kolejnych zawartych umów zlecenia. Ponadto od tej daty następna grupa podmiotów zostanie objęta ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Do tego nowego systemu oszczędzania będą włączeni, na zasadzie dobrowolności, również zleceniobiorcy. Istotne w tym zakresie są zasady przystępowania do PPK tej grupy zatrudnionych, warunki rozliczania wpłat i możliwości korzystania ze zgromadzonych pieniędzy. Te, a także wiele innych aspektów związanych z zatrudnieniem cywilnoprawnym, zawiera niniejsza publikacja.