Unia Europejska na rozstajach

Unia Europejska na rozstajach

49 zł 39.94 zł

Jan Barcz


Wydawnictwo: EuroPrawo Instytut Wydawniczy
Isbn: 9788376270272
Rok wydania: 2010

Unia Europejska na rozstajach Traktat z Lizbony

Drugie wydanie niniejszej książki zostało przygotowane w listopadzie 2009 r., bezpośrednio po podpisaniu przez Prezydenta Czech ostatniego dokumentu ratyfikacyjnego, gdy stało się jasne, że Traktat z Lizbony wejdzie w życie 1 grudnia 2009 r. Niemniej jednak podczas przygotowania tego wydania nie były jeszcze wynegocjowane środki implementacyjne dotyczące Traktatu z Lizbony. Szwecja, sprawująca w drugiej połowie 2009 r. Prezydencję w Radzie UE, przedłożyła jedynie sprawozdanie ze stanu negocjacji w tej mierze. Z tego też względu niniejsze wydanie jedynie w pewnej mierze uwzględnia przebieg prac implementacyjnych.