Universitas


Wobec nadchodzącej drugiej wojny światowej

Wobec nadchodzącej drugiej wojny światowej

Studnicki Władysław

Przy rozważaniu każdego problematu nie trzeba pieścić siebie, rysując w swej wyobraźni powodzenie i triumfy, lecz trzeba przewidywać i ciężką sytuację, a nawet klęski. () Musimy sobie uprzytomnić konsekwencje każdego czynu, każdego kroku. Władysław Studnicki, 1939 Myślę często o Studnickim i o jego przepowiedniach, które się t

Wydawnictwo: Universitas

Cena: 28.19 zł 36.9

Dziedzictwo we współczesnym świecie

Dziedzictwo we współczesnym świecie

Marciniak Arkadiusz

Ambitnym celem, jaki postawiono w tej publikacji, jest wielowymiarowa konceptualizacja dziedzictwa we współczesnym świecie, pozostająca w zgodzie z zasadami rozwoju zrównoważonego. Odbywa się to poprzez analizę wielorakich sposobów funkcjonowania dziedzictwa w różnych obszarach życia społecznego, ekonomicznego czy środowiskowego. Prze

Wydawnictwo: Universitas

Cena: 33.63 zł 44

Język polski? Chcę i mogę Część I A1

Język polski? Chcę i mogę! Część I: A1

Gałat Edyta

Analiza zawartości podręcznika pozwala zgodzić się z tym, co Autorki napisały we wstępie, czyli że – bez szkody dla rozwoju kompetencji komunikacyjnej – rozbudowany został komponent gramatyczny (Autorki mówią o dowartościowaniu komponentu gramatycznego); że wykorzystano uwspółcześnione listy frekwencyjne – jeśli chodzi o zawar

Wydawnictwo: Universitas

Cena: 60.38 zł 79

Książka moich rozczarowań

Książka moich rozczarowań

Cat Mackiewicz Stanisław

Rozczarowania polegają na tym, że to, co kiedyś było bliskie i miłe, staje się dalekie i brzydkie. Inteligentne oczy wypatrzyły, życzliwe mi ręce wybrały kilkadziesiąt moich artykułów, rozsypanych wśród lat wieczornej pisaniny wstępniaków i spróbowały stworzyć z nich książkę. Uśmiecham się sceptycznie do tej entrepryzy. Ksi

Wydawnictwo: Universitas

Cena: 32.10 zł 42

Dama z młodzieńcem

Dama z młodzieńcem

Iuga Nora

Zaskakujące połączenie subtelnej erotyki i rozliczeń z przeszłością. Dojrzała bohaterka opowiada swoje życie młodszemu mężczyźnie, łącząc wspomnienia z dzieciństwa w wielokulturowym Bukareszcie z barwnymi obrazami literackiego świata lat 70. XX wieku, ale także z późniejszymi wydarzeniami i postaciami. W rezultacie otrzymujemy

Wydawnictwo: Universitas

Cena: 31.25 zł 35

Jak zrumunizowała się Rumunia

Jak zrumunizowała się Rumunia

Boia Lucian

Ceniony i poczytny rumuński historyk Lucian Boia proponuje nowe spojrzenie na relacje Rumunów z innymi narodami. Każda nacja ma własne doświadczenia z Innymi, jednak tylko nieliczne doświadczyły ich obecności w takim stopniu i z podobną intensywnością co Rumuni. Aktualny obszar państwa rumuńskiego na przestrzeni dziejów stykał się z

Wydawnictwo: Universitas

Cena: 26.79 zł 30

Sprzedawca początków powieści

Sprzedawca początków powieści

Vişniec Matei

Pewien mężczyzna budzi się któregoś ranka sam w mieście i zaczyna wieść życie bez innych istot; historia miłosna między pisarzem a tajemniczą kobietą napotkaną w jednej z paryskich księgarń; fragmenty biografii starszego brata; stary księgarz poszukujący weny twórczej na morskim wybrzeżu; mężczyzna i kobieta, których samochó

Wydawnictwo: Universitas

Cena: 29.81 zł 39

O granicy

O granicy

Liiceanu Gabriel

Wydana w roku 1994 książka to jedna z najważniejszych pozycji w dorobku Gabriela Liiceanu. Jak napisał w przedmowie sam autor, nie jest to książka trudna, lecz ambitna – nie specjalistyczna rozprawa z dziedziny filozofii, ale autentyczny filozoficzny traktat, w którym rumuński myśliciel, nie rezygnując z profesjonalnej perspektywy filoz

Wydawnictwo: Universitas

Cena: 31.25 zł 35

Bibliografia polskich przekładów i adaptacji francuskiej literatury dla dzieci i młodzieży wydanych

Bibliografia polskich przekładów i adaptacji francuskiej literatury dla dzieci i młodzieży wydanych

Paprocka Natalia

Bibliografia stanowi próbę retrospektywnego ukazania obecności francuskiej literatury dla dzieci i młodzieży w Polsce w ostatnim stuleciu. Obejmuje 1915wydań polskich przekładów i adaptacji utworów dla młodych czytelników opublikowanych pierwotnie we Francji. Może stanowić użyteczne narzędzie dla wszystkich zainteresowanych literatur

Wydawnictwo: Universitas

Cena: 16.96 zł 19

Muzyczne transpozycje S I Witkiewicz W Hulewicz S Barańczak Z Rybczyński L Majewski

Muzyczne transpozycje S. I. Witkiewicz - W. Hulewicz - S. Barańczak - Z. Rybczyński - L. Majewski

Reimann Czajkowska Aleksandra

Książka Aleksandry Reimann-Czajkowskiej ukazuje szerokie spektrum poetyk i praktyk intermedialnych, dzięki którym dzieła i zjawiska muzyczne przenoszone są do literatury i filmu. Percepcja tych niecodziennych utworów wymaga subtelnego zmysłu estetycznego, ten zaś nie może się wyostrzyć bez udziału intelektu, dokonującego analizy w obs

Wydawnictwo: Universitas

Cena: 29.81 zł 39

Polecane działy

Polecane książki