Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo


mikroekonomia-cwiczenia-9788376954349.jpg

Mikroekonomia Ćwiczenia

Borkowska Bożena

Nowe wydanie, zaktualizowane i rozszerzone, popularnego podręcznika. Książka przeznaczona dla poznających podstawy mikroekonomii. Układ ćwiczeń odpowiada treści podręcznika B. Klimczak pt. "Mikroekonomia". Każdy z rozdziałów składa się z definicji podstawowych pojęć oraz pytań. W ostatniej części podano odpowiedzi na pytania zawarte w poszczególnych rozdziałach. W prezentowanym kolejnym wydaniu uzupełniono, zgodnie z nowymi

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo

Cena: 43.68 zł 45

mikroekonomia-cwiczenia-9788376954349.jpg

Mikroekonomia Ćwiczenia

Borkowska Bożena

Nowe wydanie, zaktualizowane i rozszerzone, popularnego podręcznika. Książka przeznaczona dla poznających podstawy mikroekonomii. Układ ćwiczeń odpowiada treści podręcznika B. Klimczak pt. "Mikroekonomia". Każdy z rozdziałów składa się z definicji podstawowych pojęć oraz pytań. W ostatniej części podano odpowiedzi na pytania zawarte w poszczególnych rozdziałach. W prezentowanym kolejnym wydaniu uzupełniono, zgodnie z nowymi

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo

Cena: 39.10 zł 45

sprawnosc-organizacji-9788376954592.jpg

Sprawność organizacji

Kowal Witold

Przedmiotem zainteresowania badawczego autora niniejszej publikacji jest problem oceny przedsiębiorstwa, który wiąże się z kategoriami skuteczność i efektywność. Są to dwie uzupełniające się kategorie. W książce przyjęto założenie, iż podstawą do interpretacji skuteczności i efektywności są wyniki przedsiębiorstwa (efekty jego działań). Zaprezentowano w niej wyniki badań przedsiębiorstw, których celem było określen

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo

Cena: 30.01 zł 33

model-dna-firmy-9788376954660.jpg

Model DNA firmy

Czarnecki Leszek

Niniejsza monografia jest łącznikiem pomiędzy ekonomią behawioralną (tłumaczącą przyczyny podejmowania decyzji przez pojedyncze osoby) a ekonomią ewolucyjną (badającą zmiany rynku i strategii z Darwinowskiego punktu widzenia). Skonstruowanie modelu DNA firmy, zbudowanego na zasadzie analogiido DNA organizmów żywych, pozwoliło autorowi czerpać z teorii ewolucji i teorii gier. Skupiając się na ewolucyjnych zmianach zachodzących

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo

ekonomiczne-instytucjonalne-i-kulturowe-uwarunkowania-korupcji-9788376954912.jpg

Ekonomiczne instytucjonalne i kulturowe uwarunkowania korupcji

Brol Marcin

Książka stanowi próbę uporządkowania wiedzy dotyczącej korupcji. Przedstawiono w niej koncepcję opisującą istotę, przebieg, determinanty i skutki procesu korupcji. Ze względu na złożoność zagadnienia książka ta wychodzi poza tradycyjne ramy ekonomii, koncentrując się także na kwestiach instytucjonalnych i kulturowych. Zawarto w niej liczne przykłady funkcjonowania mechanizmu korupcyjnego w wybranych rejonach świata ora

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo

Cena: 27.79 zł 30

mikroekonomia-9788376954301.jpg

Mikroekonomia

Klimczak Bożena

Nowe wydanie, zaktualizowane i rozszerzone, cieszącego się dużą popularnością podręcznika. Kolejne wydanie wzbogacono o nowe treści w związku ze zjawiskami zachodzącymi w gospodarce i na rynkach finansowych. Rozważania uzupełniono więc o takie kwestie, jak rozwinięcie modelu wyborów ekonomicznych, transakcje w monopolu bilateralnym oraz w ograniczonym monopolu podaży i popytu, ochrona konkurencji i konsumenta. Dziewiąte wydanie

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo

AEWR-1383.jpg

Wybrane metody zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem

Barbara Olszewska

Książka stanowi uzupełnienie i rozszerzenie zagadnień omawianych w dwóch wcześniejszych opracowaniach, tj. w Podstawach zarządzania. Przedsiębiorstwo na progu XXI w. i w Zarządzaniu strategicznym. Przedsiębiorstwo na progu XXI w. W pierwszej części pracy opisano modele organizacji charakterystyczne dla gospodarki opartej na wiedzy. W drugiej części zaprezentowano nowoczesne metody zarządzania wybrane ze względu na możliwości apl

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo

Cena: 17.00 zł 17.85

AEWR-1380.jpg

Projektowanie próby z elementami planowanie eksperymentów

Witold Miszczak

Projektowanie próby z elementami planowanie eksperymentów. Witold Miszczak Walenty Ostasiewicz Jerzy Wawrzynek. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo

Polecane działy

Polecane książki