Uprawnienia pracowników samorządowych związane z zatrudnieniem

Uprawnienia pracowników samorządowych związane z zatrudnieniem

Kamila Lewandowska


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788378041641
Rok wydania: 2020

Uprawnienia pracowników samorządowych związane z zatrudnieniem

Publikacja omawia możliwe rozwiązania jednoczesnego prowadzenia różnych form kształcenia w okresie zawieszenia zajęć w czasie trwania stanu pandemii Covid-19 w roku szkolnym 2020/2021, w tym m.in.

przykłady sposobów realizacji nauczania hybrydowego,
obowiązki informacyjne wobec kuratora oświaty,
sposoby prowadzenia zajęć na odległość w ramach nauczania hybrydowego,
dodatkowe rozwiązania dotyczące kształcenia zawodowego,
zadania dyrektorów i nauczycieli oraz zasady rozliczania czasu pracy i ich wynagradzania.
Publikacja zawiera fachowe wyjaśnienia specjalistów, wzory dokumentów oraz odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania, m.in.:
jaka jest procedura zawieszenia zajęć z powodu zagrożenia epidemiologicznego?
czy dyrektor może nakazać wykonywanie pracy pracownikowi podczas kwarantanny?
czy podczas nauczania hybrydowego dyrektor może przydzielić nauczycielowi godziny ponadwymiarowe?