Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu Komentarz

Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu Komentarz

159 zł 137.79 zł

Bartłomiej Opaliński


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325595623
Rok wydania: 2017

Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu Komentarz

Praktyczny i kompleksowy komentarz do ustawy z 24.5.2002 r. – o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu ( t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1897), na mocy której utworzono i uregulowano działalność dwóch z pięciu polskich służb specjalnych, których zadaniem jest ochrona bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego. Komentarz zawiera szczegółowe omówienie kwestii dotyczących m.in.:

- uprawnień, obowiązków i praw funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (w tym podstaw prawych dla prowadzenia przez nich czynności operacyjno-rozpoznawczych);
- funkcjonowania oraz zadań ustawowych Kolegium do Spraw Służb Specjalnych;
- organizacji, funkcjonowania i zadań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

Prezentowany Komentarz zawiera aktualny stan prawny, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

- ustawą z 23.3.2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 768), która wchodzi w życie 27.4.2017 r. i wprowadza nowe zadanie ujawniania przez ABW mienia zagrożonego przepadkiem w związku z przestępstwami m.in. szpiegostwa, terroryzmu oraz wprowadzającej zmiany dotyczące zarządzenia kontroli operacyjnej i zasad jej prowadzenia;
- ustawą z 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60), która wchodzi w życie 1.9.2017 r. i dostosowuje nazewnictwo do nowego prawa oświatowego.

Komentarz wyróżnia się precyzyjną i przejrzystą nawigacją wewnętrzną – spisy treści do artykułów, przejrzysta struktura, oraz odszukanie podstawowych haseł w indeksie ułatwiają Czytelnikowi szybką orientację w tekście.

Opracowanie adresowane jest nie tylko do prawników i funkcjonariuszy służb, ale również do wszystkich osób zainteresowanych prawnymi i instytucjonalnymi aspektami bezpieczeństwa wewnętrznego oraz działalnością Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.