Ustawa o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Komentarz

Ustawa o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Komentarz

220 zł 164.99 zł

Krzysztof Ślebzak


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381246019
Rok wydania: 2018

Ustawa o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Komentarz

Pierwszy komentarz do nowej ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Komentarz.
Książka jest przeznaczona dla biegłych rewidentów, adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, pracowników Ministerstwa Finansów zapewniającego obsługę Komisji Nadzoru Audytowego, a także firm audytorskich oraz organów i osób, którym powierzono zadania z zakresu wykonywania nadzoru publicznego. Będzie cennym źródłem wiedzy dla zarządów, rad nadzorczych podmiotów, w których biegli rewidenci przeprowadzają czynności rewizji finansowej, kandydatów na biegłych rewidentów, członków komitetów audytu oraz kadry finansowo-księgowej badanych jednostek. Zainteresuje również osoby prowadzące egzekucję administracyjną kar nakładanych na firmy administracyjne oraz pracowników naukowych specjalizujących się w prawie i postępowaniu administracyjnym, prawie pracy, karnym i dyscyplinarnym.