Prawo o cudzoziemcach Komentarz
Bestseller

Prawo o cudzoziemcach Komentarz

349 zł 307.39 zł

Jacek Chlebny


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381980647
Rok wydania: 2019

Ustawa o cudzoziemcach Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany wchodzące w życie 1.1.2020 r.

Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany wchodzące w życie 1.1.2020 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 107), dotyczące udostępniania danych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych. Ponadto w komentarzu zostały uwzględnione zmiany, które wejdą w życie w dniu wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 622), które dotyczą m.in.:
warunków udzielenia zezwolenia na pobyt stały i czasowy, związanych z wystąpieniem z Unii Europejskiej Zjednoczonego Królestwa;
udzielenia zezwolenia na pobyt w celu połączenia się z rodziną;
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
cofnięcia zezwolenia na pobyt stały;
zwolnienia od pobierania opłaty wydania karty pobytu cudzoziemcowi;
zmiany treści karty pobytu z adnotacją „Brexit".