Ustawa o działaniach antyterrorystycznych Komentarz

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych Komentarz

159 zł 133.33 zł

Paweł Łabuz


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381581189
Rok wydania: 2019

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych Komentarz

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych Komentarz. Komentarz do ustawy z 10.6.2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 452 ze zm.), która oparta jest na regulacjach prawnych wypracowanych przez społeczność międzynarodową, wśród których do najważniejszych należą konwencje i protokoły Organizacji Narodów Zjednoczonych stanowiące podstawę dla rozwiązań prawnych, stosowanych na poziomie regionalnym.