Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz Bończak-Kucharczyk
Bestseller

Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz Bończak-Kucharczyk

269 zł 210.93 zł

Ewa Bończak Kucharczyk


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381245685
Rok wydania: 2018

Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz Bończak-Kucharczyk Omówienie zagadnień dotyczących gospodarowania nieruchomościami

Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami przeznaczony jest dla prawników: sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, pracowników administracji rządowej i samorządowej, dla przedstawicieli zawodów związanych z nieruchomościami (rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, geodetów), a także dla osób, które z innych powodów zajmują się zarządzaniem i gospodarowaniem nieruchomościami lub stykają się z tymi dziedzinami.

W komentarzu zostały omówione zagadnienia dotyczące gospodarowania nieruchomościami, z uwzględnieniem publicznych zasobów nieruchomości. Kompleksowo przeanalizowano procedury obrotu nieruchomościami i tworzenia rozmaitych zasobów nieruchomości publicznych, problematykę związaną z wywłaszczaniem, ograniczaniem praw do nieruchomości, wyceną, scalaniem i podziałami nieruchomości, a także z ustalaniem opłat adiacenckich, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i zarząd nieruchomością.

Szczegółowo poddano analizie przepisy dotyczące zarządzania nieruchomościami i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami zmienione w 2017 r., jak również niektóre kwestie związane z własnością lokali oraz przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Odniesiono się do problematyki gruntów warszawskich (w związku z tzw. małą ustawą warszawską z 2015 r.) oraz do zmian wprowadzonych ustawami z 2016 i z 2017 r., w tym wprowadzonych obszerną nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami z 20.07.2017 r. Oprócz przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami omówiono przepisy innych aktów prawnych, które mają wpływ na stosowanie przepisów komentowanej ustawy, ze wskazaniem ich niejasności i mankamentów. Uwzględniono też zmiany rozporządzeń wprowadzone od czasu poprzedniego wydania komentarza.

W piątym wydaniu komentarza do ustawy uwzględniono nowelizacje wprowadzone m.in. ustawami:
z 10.02.2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, wraz z przepisami wprowadzającymi,
z 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw,
z 20.07.2017 r. – Prawo wodne,
z 14.12.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
z 6.03.2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.