Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Zapowiedź

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Grzegorz Kubalski


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381582162
Rok wydania: 2019

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz