Ustawa o komornikach sądowych Ustawa o kosztach komorniczych Komentarz
Bestseller

Ustawa o komornikach sądowych Ustawa o kosztach komorniczych Komentarz

249 zł 185.82 zł

Bartłomiej Falkowski


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381248990
Rok wydania: 2018

Ustawa o komornikach sądowych Koszty komornicze Komentarz

Komentarz do ustawy o komornikach sądowych w praktyczny sposób omawia nowe regulacje dotyczące komorników sądowych, wynikające z nowo uchwalonych aktów prawnych: ustawy z 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. poz. 771) oraz z 28.02.2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. poz. 770), które zastępują dotychczasową ustawę z 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1138 ze zm.). Regulacje te na nowo kształtują ustrój i zasady wykonywania zawodu komornika sądowego oraz problematykę opłat i kosztów działalności komornika sądowego. W książce Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Komentarz Autorzy omówili m.in. takie zagadnienia jak:

- funkcjonowanie kancelarii komorniczych,
- orzekanie w sprawach komorniczych,
- wpływ nowych przepisów na sytuację wierzycieli i działania ich pełnomocników przy dochodzeniu roszczeń z wykorzystaniem instytucji wymiaru sprawiedliwości,
- regulacje dotyczące pracy asesorów oraz rekrutacji aplikantów komorniczych i odbywania przez nich aplikacji.